Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke  stažení

Žádost o uvolnění z vyučování - 1 až 3 dny
Žádost o uvolnění z vyučování - více dnů
   

Školní řád školy

Řešení stížností

Klasifikační řád

Minimální preventivní program

Informátor 2017/2018 - ZŠ     

ŠVP - dodatek 2 - platný od 1. 9. 2016

ICT plán

Výroční zpráva za rok 2015/16

Výroční zpráva za rok 2013/14
Výroční zpráva za rok 2014/15

Hodnocení ČŠI - rok 2013

Žádost o přijetí na naši školu
  do 1. ročníku ZŠ
  do 6. ročníku - např. krmelínští žáci
  přestup z jiné školy
 

Desatero pro rodiče prvňáčků

 

 

Dokumenty MŠ k zápisu do MŠ

 

Kritéria pro přijetí do MŠ

Žádost o přijetí

Informace k předškolnímu vzdělávání - novinky 2017

Evidenční list dítěte

Osoby pověřené k vyzvedávání dětí

Kroniky školy

 

Dokumenty MŠ

 

Organizace školního roku v MŠ    

Předběžný plán akcí na školní rok 2017/2018  

Informátor 2017/2018 - MŠ  

Stanovení úplaty v době prázdnin 2017
Stanovení úplaty pro rok 2017/2018

Školní řád MŠ

ŠVP - Společně si hrát a poznávat

 

Kroniky školy

ZŠ ve školním roce 2015/2016
Sportovní kronika 2015/2016
ZŠ ve školním roce 2014/2015
Sportovní kronika 2014/2015
ZŠ ve školním roce 2013/2014
Mezinárodní projekt 2013-2015
Oslava kultury prostřednictvím hudby

připravuje

Yvetta Kunzová

e-mail: yvetta.kunzova@seznam.cz  

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633; tel. 558 669 222

e-mail: skola@zs-staravesno.cz