Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

 

EU školám

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy - šestkrát 3 sady pro 3 tématické oblasti

 

V případě zájmu kontaktujte vedení školy, které na požádání  poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

 

1. sada:

Český jazyk I.stupeň

Matematika II. st

Zeměpis II. st.

 

2. sada: II. stupeň

Anglický jazyk

Ruský jazyk

Německý jazyk     vše II. stupeň

 

3. sada:

Český jazyk I. stupeň

Dějepis

Občanská výchova

 

4. sada - II. stupeň

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

 

5. sada - I. stupeň

Vlastivěda

Přírodověda

Prvouka

 

6. sada - II. stupeň

Chemie

Matematika (objemy a povrchy těles)

Zeměpis 6. tř.

 

připravuje

Yvetta Kunzová

e-mail: yvetta.kunzova@seznam.cz  

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633; tel. 558 669 222

e-mail: skola@zs-staravesno.cz

footer image footer image