Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

Spolek rodičů dětí

při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí,

z.s.

 

Stanovy spolku

SPOLEK RODIČŮ DĚTÍ PŘI ZŠ A MŠ STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ, z.s.

Čl. 1   Název, forma a sídlo

a) Spolek rodičů dětí při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. (dále jen spolek) je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků a školy (dále přátel školy ) spolčených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

b) Má sídlo Zámecká 38, 739 23,  Stará Ves nad Ondřejnicí. Spolek používá název Spolek rodičů dětí při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. (dále jen SRPŠ)

Více

Kontaktní email: srps.staraves@seznam.cz

Seznam členů

  1. A

 Ing. Petra Paličková

 

2. A

 Ing. Václav Šmýra

  2. B  Eliška Petrošová
  3. A  Martina Palagyiová
  4. A  Lenka Čejková
  5. A  Sylvie Chalupová Maxová
  6. A  Patrik Kantor
  7. A  MVDr. Jitka Rohelová
  8. A  Mgr. Petra Menšíková
  9. A  Michaela Vodvářková
  Broučci  Ing. Lucie Teuerová
  Berušky  Renáta Pecháčková
  Hvězdičky  Romana Sklářová
  Sluníčka  Ing. Dagmar Jančáková
  pokladník  Lenka Křížová

Zápisy z jednání

Zápis ze dne 7. 11. 2016

 

 

připravuje

Yvetta Kunzová

e-mail: yvetta.kunzova@seznam.cz  

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633; tel. 558 669 222

e-mail: skola@zs-staravesno.cz