Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

  Školní rok 2016/2017

Ze života školy

 

Slavnostní zahájení školního roku

1. 9. 2016 se třídy naší školy zaplnily svými žáky, kteří se vzpomínkou na prázdniny usedli do lavic. V 1. třídě jsme přivítali 14 prvňáčků. Slavnostního přivítání se zúčastnili nejen rodiče, ale v doprovodu p. zástupkyně Y. Kunzové i pan ředitel P. Plečka, starosta obce D. Dvořák a letos poprvé otec J. Slavík. Pak už se dětem a rodičům věnovala p. uč. Z Chvostková. Děti měly připraveny dárečky, v letošním roce i od rádia Orion. Všichni prvňáčci s úsměvem svůj první den zvládli a potvrdili, že se těší na nové kamarády. A tak všem začal opět nový školní rok. Foto

 

Růžový den

Žáci 9. třídy navázali na tradice. Ve čtvrtek 15. 9. se uskutečnil na naší škole 1. tematický den s názvem - růžový. Tyto tematické dny jsou zpestřením každodenního školního života, ale však jen oblečením. Žáci, učitelé a všichni zaměstnanci mouhou přijít oblečeni dle daných pravidel. Je to zcela na jejich uvážení, zda se do tematického dne zapojí či nikoli.  Výuka a s ní spojené povinnosti probíhají v tyto dny pro všechny třídy zcela normálně. Vyhodnocení tohoto dne je součástí celoroční soutěže "O nejaktivnější třídu". Foto

 

Velká cena malých zoologů 2016

Dne 20.9.2016 se 26 dětí 4. a 5. třídy zúčastnilo soutěže Velká cena malých zoologů. Soutěž probíhala v ostravské zoo.  Tématem byl Národní park Šumava  - zvířata i rostliny vyskytující se v NP Šumava, základní charakteristiky parku, historie. Děti se rozdělily do 4 družstev a na jednotlivých stanovištích řešily úkoly na dané téma jako např. poznávání zvířat a rostlin, vyřešení tajenky, kvízu. I když jsme se neumístili mezi prvními pěti nejúspěšnějšími družstvy, které postupují do finále, byla tato soutěž pro děti velmi přínosná. Naše nejúspěšnější družstvo pod vedením kapitána Jana Kantora se umístilo na hezkém osmnáctém místě z celkového počtu 55 družstev.

Vítání podzimu aneb Brouček se loučí s létem -  13. 10. 2016

Čtvrteční odpoledne patřilo první společné akci s rodiči žáků. Na programu bylo vydlabávání dýní, program pro děti - soutěže, dílničky, které připravili žáci 9. tříd. Nechyběl společný taneček a lampionový průvod dětí mateřské školy. Účast rodičů byla obrovská. Celkem se vydlabalo 88 dýní, z toho 20 bylo odměněno. Vybíraly se taky masky. Na chodbě jste mohli potkat broučky, berušky, kočičku, čarodějnice, strašidla atd. Paní kuchařky připravily všem návštěvníkům pohoštění. Velice nás potěšila reakce jedné maminky: "Chtěla bych poděkovat zaměstnancům i žákům školy za přípravu milé akce (Dýňobraní, Broučkiáda) pro rodiče a děti, které jsem se ráda zúčastnila.". My také děkujeme všem rodičům a dětem za přístup k této společné akci, neboť bez jejich účasti by naše práce neměla smysl. Foto

 

Beseda s panem PhDr. Janem Svobodou - 17. 10. 2016

PhDr. Jan Svoboda je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, vystudoval jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. Kromě toho působil jako supervizor dobrovolnických programů Hestia Praha a azylových domů (např. v Jihlavě). Pondělní odpoledne byl také hostem naší školy. Chtěli jsme rodičům, ale i také pedagogům nabídnout možnost besedy či diskuse na vybraná témata. na přednášce však převládala většina pedagogů, a to nejen z naší školy, ale i z okolních škol. Rodičům, kteří se zúčastnili, děkujeme a věříme, že se jim setkání s odborníkem na slovo vzatým líbilo.

 

Voda, voda voděnka - 17. 10. 2016

V rámci projektu Erasmus+ jsme uspořádali hudebně-recitační soutěž s písněmi a básněmi o vodě. Předkolem soutěže bylo vyhledávání písní a básní týkající se vody. Naši žáci 5. až 8. třídy tvořili seznamy takových písní a básní. Dokonce našli asi 110 písní o vodě. Někteří žáci se pokusili vytvořit vlastní básně o vodě. Pak si vybrali jednu z písní a tu se naučili, aby se mohli zúčastnit třídní soutěže v hudební výchově. První část soutěže byla stejná i v literatuře. Žáci recitovali vybrané básně.

Vyhlásili jsme školní kolo hudebně-recitační soutěže, které se vybraní žáci zúčastnili. Jeden žák s písní a jeden s básní. Soutěžní odpoledne se vydařilo, bylo obtížně vybrat vítěze. Foto

 

Maďarsko - Tiszafüred

Na začátku listopadu se uskutečnil předposlední mezinárodní workshop projektu Erasmus+. Naši žáci pečlivě splnili úkoly dalšího celku s názvem "Šetříme vodou". O jejich aktivitách byla partnerským zemím představena kniha o všech aktivitách. Náhled knihy

 

Soutěž mladých zoologů 2016

Dne 8.11. 2016 se vybraní žáci II. stupně zúčastnili každoroční podzimní soutěže „Soutěž mladých zoologů 2016“ v ZOO Ostrava. Tématem byli papoušci – anatomie, způsob života, chování, ohrožení atd.  I přes náročnost zadaného tématu, krátký čas k přípravě, se žáci umístili v 2. polovině výsledkové listiny. Věříme, že zájem žáků soutěžit bude i nadále a v jarním kole se jim bude dařit.

 

Halová kopaná

V úterý 15. 11. 2016 a ve středu 16. 11. 2016 se konalo okrskové kolo základních škol v halové kopané. Nejprve se v úterý střetli žáci osmých a devátých ročníků a ve středu je následovali žáci šestých a sedmých tříd. V obou kategoriích byly zápasy velmi vyrovnané. Chlapci se snažili do poslední chvíle, a za to jim patří velké poděkování za bojovnost, s jakou se do každého zápasu vrhli. Konečné pořadí:

Kategorie 6. a 7. tříd

1)      Brušperk

2)      Fryčovice

3)      Stará Ves nad Ondřejnicí

Kategorie 8. a 9. tříd

1)      Brušperk

2)      Hukvaldy

3)      Fryčovice

4)      Stará Ves nad Ondřejnicí     Foto

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Ve čtvrtek 24.11. 2016 se žáci 9. třídy zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Jednalo se o první kolo – školní, kde si žáci zopakovali formou testu učivo z 8. třídy (téma směsi a prvky). Celkový možný počet bodů byl 62. Větší polovina žáků byla v úspěšnosti nad 50%. Vítězem se stala Tereza Pavliňáková s počtem bodů 50,5, na 2. místě Knapík Tomáš, o 3. a 4. místo se podělili se stejným počtem bodů Knebl Prokop a Navrátil Petr. Tito uvedení žáci se zúčastní druhého kola soutěže, které se uskuteční 13.12. 2016 v prostorách  SPŠCH Ostrava. Držíme palce.

 

Dějepisná olympiáda 46. ročník - 2016/2017

Letošní ročník Dějepisné olympiády má název Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Přestože 23 úkolů školního kola vypadalo slibně a ne výrazně záludně, soutěžící se s velkou částí úkolů nedovedli vypořádat a maximu 60 bodů se nikdo příliš nepřiblížil. Soutěž proběhla 28. 11. 2016, práci odevzdalo celkem 10 řešitelů z 8. a 9. třídy.

Blahopřání patří vítězi – Prokopu Kneblovi (9.A), dále také stříbrné medailistce Barboře Němcové (8.A) a bronzovému Tomáši Knapíkovi (9.A).

 

Deváťáci nadělovali

Pondělí 5. 12. patřilo Mikuláši. Hned ráno přijel na saních do školní jídelny a jeho doprovod před nadílkou předvedl dětem z 1. stupně čertovsko-andělský tanec. Živo bylo ve všech odděleních mateřské školky, kde si děti zasloužily krásné dárkové balíčky zpěvem, recitací i tancem. Nejdivočeji čerti řádili mezi dětmi z 2. stupně, mezitím se Mikulášovi pomocníci vydováděli v ředitelně školy a na zámku u pana starosty.

 

Mezinárodní vánoční koncert - 15. 12. 2016 - Raková

K dalším tradicím našich staroveských Vánoc patří mezinárodní koncert tří škol: Gymnázia J. Pavla II. v Lipowé - Polsko, Základní školy v Rakové - Slovensko a nás. Tentokrát se uskutečnil ve slovenské Rakové v kostele Narození Panny Marie. Proč vymýšlet další slova, tentokrát přinášíme zhodnocení ve slovenštině - z webových stránek školy z Rakové.

...keď sám rozdávaš radosť, ocenenie, keď máš porozumenie pre iných - už sa v Tvojom srdci začali Vianoce...

Radosť a ocenenie potleskom i milými darčekmi sme vo veľkom rozdávali vo štvrtok 15.12. na medzinárodnom vianočnom koncerte s názvom Vianoce s priateľmi. Toto milé každoročné stretnutie partnerských škôl v predvianočnom čase sa tento rok uskutočnilo u nás - na Slovensku a tak nám bolo cťou privítať u nás hostí - z Čiech a Poľska. V priebehu dopoludnia sa uskutočnili 2 koncerty v kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej, nielen pre žiakov, no i pre verejnosť. Žiaci pod vedením pedagógov zahrali, zaspievali, zarecitovali, dokonca zatancovali, či predviedli svoj divadelný talent v samostatných troch častiach - za každú partnerskú školu zvlášť. I keď bol každý program jedinečný, predsa len spoločne vyjadrovali to podstatné a najdôležitejšie- narodenie Ježiška. Za ich niekoľkomesačnú námahu a trpezlivosť zožali nemalé potlesky. V závere obidvoch koncertov sa srdiečka a hlasy spojili vospolok v jeden celok a ani jazyková bariéra nebránila tomu, aby si všetci účinkujúci zaspievali známu koledu "Tichá noc" vo všetkých troch jazykoch. Program tohto dňa pokračoval slávnostným obedom. Popoludní sa všetci účinkujúci venovali v priestoroch školy záujmovej činnosti - v tvorivej dielni, pri športe, pri logickej interaktívnej hre. Mnohí trávili čas spoločnými rozhovormi a nadviazovaním nových priateľstiev. V neskorších popoludňajších hodinách sme sa s prianím "Šťastných a veselých Vianoc" rozlúčili. Foto

 

Vrátil se zas adventní čas

Tradičním vánočním koncertem, který se konal 21. 12. 2016 v kostele sv. Jana Křtitele, jsme se snažili navodit vánoční atmosféru. Na vystoupení se podíleli žáci mateřské školy, žáci základní školy a Základní umělecké školy v Brušperku. Zimní básničky, písničky a koledy zaplnily prostor našeho staroveského kostela. Na závěr nechyběla společná koleda.

 

Olympiáda z českého jazyka

Školního kola Olympiády v ČJ, která se konala 2.12.2016, se zúčastnilo 14 žáků 8. a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové a slohové. Nejlépe si vedly žákyně Eliška Vostárková (29 bodů) a Terezka Novobílská (28 bodů).

Obě postupují do okresního kola Olympiády v ČJ, které proběhne 1.2.2017 v Ostravě. Vítězkám gratulujeme.

 

Portál pro školy

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou nově zaměřené také na procvičování matematiky pro žáky 1. stupně. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje obdrží žáci od svých učitelů. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

 

Dne 27. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo Soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický.

V kategorii I.A  (žáci 6. a 7. ročníku) soutěžilo 12 žáků a v kategorii II.A ( žáci 8. a 9. ročníku ) soutěžilo 13 žáků, kteří prokazovali své znalosti společně  v poslechové části a dále se již jednotlivě věnovali konverzačním tématům. Všichni žáci byli velmi šikovní a pro porotu bylo těžké se rozhodnout.    

V kategorii I.A zvítězil Patrik Rohel, žák 7. třídy, na druhém místě se umístil Adam Kučera, žák 6. třídy, na třetím místě Hana Němcová a Petr Pšurný, žáci 6. třídy. V kategorii II.A zvítězila Barbora Němcová, žákyně 8. třídy, na druhém místě se umístila Natálie Najzarová, žákyně 9. třídy a na třetím místě Anna Holaňová, žákyně  8. třídy. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. V okresním kole v Ostravě dne 13. 2. 2017 nás budou reprezentovat Patrik Rohel a Barbora Němcová.

 

Do školy připluli Vikingové

Vyučování ve čtvrtek 26. 1. ráno zpestřilo vylodění Vikingů ve školní jídelně. Tedy přesněji řečeno - do školy už poněkolikáté zavítali členové agentury Pernštejni, tentokrát s pořadem věnovaným severským dobyvatelům Evropy - Vikingům. Někteří z žáků uplatnili svoje vědomosti o tomto divokém národu, jiní se aktivně zapojili do ukázek bojové taktiky seveřanů, vytvořili posádku drakkaru nebo jen pozorovali jiskry, odlétávající od zkřížených zbraní. Nakonec zástupci Dušana pořídili rozhovor, s jehož obsahem se seznámíte v dalším vydání našeho časopisu. Foto

 

Hasík

Dne 7. 2. 2017 proběhla v rámci preventivní požární ochrany beseda s žáky druhých a šestých tříd HASÍK. Pan Ing. Šeděnka nadchl žáky poutavým vypravováním i předvedením hasičské výstroje. Žáci si zopakovali základní pravidla přivolání pomoci v krizových situacích, zahráli si hry a byli za správné odpovědi v závěrečném testování byli odměněni drobnými dárky s hasičskou tématikou. Foto

 

 

 

připravuje

Yvetta Kunzová

e-mail: yvetta.kunzova@seznam.cz  

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633; tel. 558 669 222

e-mail: skola@zs-staravesno.cz

footer image footer image