Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Barvy, tvary, emoce – 2009-2011

Barvy, tvary, emoce – Colors, shapes, emotions

V červenci roku 2009 jsem získali projekt Comenius. Comenius  je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy, střední školy. Cílem programu je spolupráce, komunikace v některém ze světových jazyků, objevování nových informací o zemích a školách zapojených do projektu. Tento projekt jsme podávali v únoru 2009. Naše národní agentura (NAEP) posuzovala všechny možné detaily  a nakonec vše schválila. Projekt partnerství nabízí učitelům a žákům pracovat na společných tématech, o která se zajímají.

Na tomto projektu spolupracovalo 8 škol z různých zemí. Pouze 4 školy tento projekt získaly. Jde o školu z Německa (Wuppertal), z Anglie (Chester le Street), ze Španělska (Granada) a naše škola ze Staré Vsi. Tento projekt trval do června 2011.

Tématem tohoto projektu je: BARVY, TVARY, EMOCE. Společně jsme se dohodli, že téma  upravíme na  obrázky ze 4  ročních  období, doplněné vyjádřením emocí a pocitů, které vyvolávají.

První naše schůzka se konala v Anglii, kde jsme de dohodli, jakým způsobem budeme tento projekt naplňovat, jak zapojíme žáky a jak budeme dále prezentovat naši práci. Tato schůzka se konala v listopadu 2009. Tady jsme si také dohodli termíny dalších návštěv. V únoru 2010 (v době jarních prázdnin) jsme se vydali do Německa. S sebou jsme vezli výtvarné práce našich dětí na téma zima, do kterých byly vepsány emoce. V Německu jsme vytvořili zimní mandalu (což je propojení obrazů v daném kruhu, musí se zde objevit určitá návaznost a opakování témat, obrazců apod.), práce rozdělili a vyměnili s ostatními zeměmi. Díky tomu si může každá škole u sebe vytvořit společnou mandalu 4 zemí na stejné téma. Tato mandala bude dále doplněna dalšími ročními obdobími.  Pro nás kantory je velmi užitečné si  při společných návštěvách uvědomit rozdíly ve školách, způsobu vyučování, vybavení v těchto zemích. Máme konečně s čím srovnávat a posoudit, co je u nás lepší či horší. Byli jsme velmi překvapeni vstřícností anglických, německých i španělských kolegů a přátelskou atmosférou při našich návštěvách. Velmi dobře se nám spolupracuje a uvědomujeme si, jak je důležité umět nějaký světový jazyk.

Odkazy: Fotopříhěh 1             Fotopříběh 2                Kalendář                  Slovník emocí a pocitů