Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“

V letošním školním roce se opět žáci 9. třídy zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, kterou organizuje SPŠCH v Ostravě. V listopadu si celá třída zkusila školní kolo této soutěže a do okresního kola byli vybráni tito žáci: Eliška Vostárková, Kateřina Vajdová, Michaela Košťálová a jako náhradník Jakub Přichystal.
14. prosince se tito vybraní žáci zúčastnili druhého kola soutěže konaného v prostorách SPŠCH v Ostravě, kterého se zúčastnilo celkem 177 žáků z různých základních škol v Moravskoslezském kraji. Do regionálního kola postoupilo 34 žáků. Všechna tři děvčata se umístila v první polovině zúčastněných žáků. Nejlépe si vedla Michaela Košťálová, která se umístila na krásném 21. místě, což ji zajistilo postup do regionálního kola. Odměnou jim byla prohlídka školy a ukázka několika pokusů v laboratořích.

Pozvání na vyhlášení regionálního kola

Regionální kolo konané 30. 1. 2018 spočívalo v praktické zkoušce přímo v laboratořích této školy. Před tím, byla Michaela pozvána na přípravný kurz do Světa techniky, kde si mohla praktické dovednosti vyzkoušet. Na bezmála dvě hodinky se stala alchymistou. Zúčastnila se také exkurze do ostravské chemičky – BORSODCHEM.
V regionálním kole se umístila na 26. místě a cenu za účast si převezme 22. 3. 2018 ve Světě techniky. Moc jí blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů na střední škole. Foto