Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Duben 2018

Historické osobnosti

V letošním roce slavíme 100 let od vzniku naší republiky. K oslavě tohoto výročí jsme využili výstavy figurín historických osobností. Ve středu 25. 4. se tak mohli žáci naší školy setkat se Sámem, Cyrilem a Metodějem, Karlem IV., Janem Ámosem Komenským a dalšími. Na besedě se tak dozvěděli zajímavosti z jejich životů, mohli si vyzkoušet psát hlaholicí, prohlédnout husitské zbraně, repliky Zlaté buly sicilské či korunovačních klenot, mohli se s danou osobností vyfotografovat. Všechny figuríny byly vyrobeny v reálné podobě dle historických záznamů. Foto

Broučci v dubnu 2018

Berušky v dubnu 2018

Zápis do 1. ročníku ZŠ školního roku 2018/2019

Ve středu 5. 4. 2018 přišlo k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 32 žáků. Přijato bylo 27 a 5 byl udělen odklad povinné školní docházky. Dva rodiče ještě odklad zvažují. Děti se do školy moc těší, měly možnost si i prohlédnout naši školu. Foto

Dušan má Xixu a Xixa má talent


Vítání jara

Sluníčko nám svítí a věřím, že nemalou zásluhu na tom má naše společné Vítání jara. Žáci a děti ZŠ a MŠ společně s rodiči přivítali jaro 28. 3. 2018, a to tradičním způsobem. Vše jsme zahájili kulturním vystoupením a pokračovali při společné práci v dílničkách. Děti si mohli vyrobit kuřátka, košíčky, kytičky a spoustu dalších pěkných výrobků, které jim pomohly dozdobit jarní svátky. Paní kuchařky připravily tradičně něco na zub, aby se všem práce dařila. Foto

Duben 2018

Dušan má Xixu a Xixa má talent – 28. 3. 2018

Devátý ročník tradiční soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent je minulostí. Letos poprvé jsme soutěžili ve třech kategoriích: jednotlivci, páry a skupiny. Máme ve škole mnoho šikovných žáků, ale jen ti nejodvážnější předvedli své výkony před publikem a porotou. Mohli jsme vidět tanec, zpěv, recitaci, chemické pokusy, hru na klavír či skupinové formace mažoretek. Porota ve složení: Jakub Klysz (9. A), p. uč. Lucie Pilátová, pan ředitel Pavel Plečka, paní uklízečka Lenka Straňánková ohodnotila výkony všech zúčastněných a stanovila tato pořadí:

Kategorie jednotlivci:

  1. místo Natálie Štegnerová – zpěv, 2. místo Štěpánka Nyklová – zpěv a Jakub Přichystal – recitace; 3. místo Sandra Sedláčková – recitace a Oliver Otáhal – chemické pokusy

Kategorie páry – na prvních třech místech se umístila taneční vystoupení:

  1. místo Kateřina Dostálová a Michal Hrabovský; 2. místo Vanesa Bujnochová a Daniel Kováč; 3. místo: Barbora Čejková a Vanesa Bujnochová, Bára Janoštíková a Barbora Buchtová

Kategorie skupiny:

  1. místo – tanec Sabina Bujnochová, Natálie Novobilská a Julie Špidlová; 2. místo – 2. třída – pohádka; 3. místo mažoretky mladší i starší

Všem účinkujícím patří velká pochvala za odvahu a přípravu svých vystoupení. Poděkování patří i konferenciérům Báře Hranické a Standovi Šebestovi, technikům Ondrovi Švestákovi, Antonínu Holaňovi a Filipu Šrubařovi a paní učitelce Nyklové za doprovod některých vystoupení.

Příští ročník by měl být tedy jubilejní, ale potřebuje soutěžící. Takže už nyní můžete přemýšlet, s čím zazáříte v 10. ročníku. Foto

Hvězdičky v dubnu 2018

Sluníčka v dubnu 2018