Starší příspěvky

  • expand2021 (112)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Beseda s panem starostou

Žáci třetí třídy se v rámci prvouky učí o obci. Na zakončení oddílu Naše obec byli navštívit obecní úřad a besedovali s panem starostou ing. Daliborem Dvořákem. Děti si připravily spoustu záludných otázek. Pan starosta jim také ukázal obecní prapor, důležité historické listiny a provedl je obecním úřadem.