Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Únor 2019

Recitační soutěž I. stupně

Dne 25. 2. 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 31 dětí z 1. – 5. ročníku. Mezi prvňáčky se na třetím místě umístil Jakub Lyčka, druhé místo obsadili Elen Štěpánová a Bruno Jankovič a vítězkou se stala Eliška Buchtová. V kategorii druhých a třetích tříd se umístili tito žáci: 3. místo Anna Janošcová, 2. místo Hynek Boháč a zvítězila Viktorie Hýlová. Mezi nejstaršími žáky 4. a 5. tříd vynikli na 1. místě Natálie Štegnerová a Maxmilián Ďatko, 2. místo obsadili Daniel Mrkvica a Matěj Bartoš a třetí pozice patří Matouši Filgasovi a Michalu Hrabovskému. Všem soutěžícím patří velké uznání za předvedené výkony. Foto

Prezentace o Janu Palachovi

Žákyně 9. ročníku připomněly svým spolužákům formou vzorně připravené prezentace 50. výročí od okamžiku, kdy 16. 1. 1969 tragicky, sebeupálením, skončil život 21letého studenta Jana Palacha, který obětoval svůj život na protest proti pasivnímu přístupu veřejnosti k okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy. Foto

Únor 2019

Recitační soutěž II. stupeň

Dne 18.2.2019 se uskutečnilo na naší škole školní kolo recitační soutěže žáků 6.-9. tříd, kterého se zúčastnilo 16 recitátorů ( 8 chlapců a 8 děvčat). Soutěž probíhala v příjemné atmosféře, všichni přednášející byli za svůj výkon odměněni potleskem a malou sladkostí. Porota závěrem stanovila pořadí vítězů.

I. kategorie ( 6. -7. tř.) 

  1. Filip Janošec
  2. Daniel Slaný
  3. Jan Bohoněk a Samuel Šmýra

II. kategorie ( 8.- 9.tř.)

  1. Karolína Daňová, Martin Palagyi
  2. Adéla Pavliňáková
  3. Tereza Jančáková, Adam Kučera

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za jejich účast. Foto

                                                                                                                                 Zd. Dlouhá

Slavnostní zakončení I. pololetí

Poslední lednový den jsme společně zakončili I. pololetí školního roku. Zhodnocení proběhlo společně postupně pro žáky I. stupně a pro žáky II. stupně. Kromě zhodnocení studijních výsledků jsme zavzpomínali i na společné akce, které během pololetí proběhly. Celkový průměr školy za 1. pololetí byl 1,39. Pololetí zakončilo 233 žáků, z toho 133 na I. stupni. Foto 

Olympiáda v jazyce anglickém – školní kolo

Dne 31.1. 2019 se uskutečnilo školní kolo Soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický.

V kategorii I.A  (žáci 6. a 7. ročníku) soutěžilo 25 žáků a v kategorii II.A (žáci 8. a 9. ročníku) soutěžilo 8 žáků, kteří prokazovali své znalosti společně  v poslechové části a dále se již jednotlivě věnovali konverzačním tématům. Všichni žáci byli velmi šikovní a pro porotu bylo rozhodování velmi těžké. V kategorii I.A zvítězil Dominik Chalupa, žák 7. třídy, na druhém místě se umístila Eliška Čeřenská, žákyně 6. třídy, na třetím místě Daniel Kováč, žák 6. třídy. V kategorii II.A zvítězil Patrik Rohel, žák 9. třídy, na druhém místě se umístil Petr Pšurný, žák 8. třídy a na třetím místě Tomáš Kantor, žák 8. třídy. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. V okresním kole v Ostravě dne 13. 2. 2019 nás budou reprezentovat Dominik Chalupa a Patrik Rohel.

Leden 2019

Hvězdičky v únoru 2019

Sluníčka v únoru 2019

Berušky v únoru 2019