Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Březen 2019

Matematický klokan 2019

Naše škola se tradičně zapojuje do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Letošní den „D“ přišel na pátek 22. března 2019. Žáci 2. až 9. ročníku usedli na 60 minut do školních lavic a řešili příklady na logické myšlení. Úlohy jsou sestaveny ve skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů. Za každou špatnou odpověď je odečten jeden bod. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je úloh v dané kategorii, tj. 24 bodů (u Cvrčka  18 bodů).

Kategorie Cvrček (2. a 3. třída): 1. Bart Dorotík (2.A),  2. Hynek Boháč (3.) a 3. Lucie Velímová (2.A) a Veronika Hýlová (3.)

Kategorie Klokánek (4. a 5. třída): 1. Rozálie Polášková (5.), 2. Marek Dvorský (5.), 3. Matouš Filgas (4.B) a Matěj Bartoš (5.)

Kategorie Benjamín (6. a 7. třída): 1. Filip Janošec, (6.) 2.Samuel Šmýra (7.), 3. Jakub Polášek (7.)

Kategorie Kadet (8. a 9. třída): 1.Vojtěch Kacmarz (9.) , 2.Marcel Kováč (9.), 3. Pindur Jan (8.) Foto

Jana Boháčová

Exkurze na Vítkovické střední průmyslové škole

V rámci projektu OKAP – „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ se žáci 8. a 9. třídy naší školy zúčastnili několika po sobě jdoucích exkurzí na Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě-Hrabůvce. Žáci se v rámci dané exkurze rozdělili do dvou předem zvolených skupin. Jedna z nich se zabývala elektrotechnikou, kde si mohli vyzkoušet např. pájení, zapojování obvodů aj. Druhá skupina měla ve svém programu vzduchotechniku a CNC stroje. I zde si mohli žáci prakticky vyzkoušet ovládání CNC stroje a nakonec si odnést suvenýr v podobě opracovaného dřeva. Na další spolupráci s touto školou v rámci projektu OKAP se můžou těšit ještě během tohoto školního roku i mladší ročníky. Foto

Eva Dohnalová Šimečková

Předškoláci v 1. třídě

Ve středu 13. 3. navštívili předškoláci z naší MŠ své starší  kamarády v 1. třídě. Seznámili se s prostředím školy a s pomocí prvňáčků si vyzkoušeli práci školáka. Společně roztřídili obrázky k písmenkům, na obrázku robota si zopakovali geometrické tvary, prohlédli si učebnice a sešity a někteří si zkoušeli pracovat i na interaktivní tabuli. Foto

Společné propojení zkušeností – 1. setkání

Ve dnech 13. a 14. února naši pedagogové společně s dvaceti žáky 8. ročníku navštívili partnerskou školu ve slovenské Rakové u příležitosti společného projektu – Společné propojení zkušeností. 1. setkání bylo zaměřeno na extrémismus, šikanu, projevy šikany, oběti šikany, metody a způsoby řešení formou přednášky, besedy a skupinové práce. Pro žáky byl připraven i doprovodný program – soutěž – jak rozumíme slovensky a bowling. Navštívili jsme také slovenskou Základní školu Milana Mravca, kterou nás provedli žáci 9. třídy a na obecním úřadě nás přivítal starosta obce. Děkuji panu řediteli Jozefu Haviarovi za perfektní přípravu a krásný pobyt. Foto

Vaření v 5. třídě

Únor v pracovních činnostech pro 5. třídu patří výběru a přípravě jednoduchého pokrmu, pravidlům stolování a přípravě tabule. Páťáci se toho to úkolu zhostili velmi dobře a připravili výborné pokrmy. Zároveň se naučili jak správně připravit stůl a poté společně ochutnávali vše, co připravili. Foto

Broučci v březnu 2019

Hvězdičky v březnu 2019

Sluníčka v březnu 2019

Březen 2019

Kostkoviště

Zejména žáci I. stupně mají možnost nejen o přestávkách využívat kostkoviště, kde podle své fantazie vytváří stavby z různých tvarů. Kostkoviště je plně celodřevěné, jeho rozměry jsou 1,20 ×1,20 m. Je také výbornou pomůckou pro prostorovou představivost. Foto