Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Dravci

V úterý 18.6. se na zelené louce nad zámkem sešli žáci i děti naší základní a mateřské školy, aby společně zhlédli vystoupení pana Oszeldy, který si pro ně opět připravil zajímavé povídání i ukázky ze života dravých ptáků. Jedinečné triky i soutěže byli opět skvělým zpestřením závěru školního roku. Foto