Starší příspěvky

 • expand2020 (191)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv měsíce: Červen 2020

--> Omezení provozu “Staré” budovy školy

Od 29. 6. 2020 je z důvodu rekonstrukce otopné soustavy uzavřen vstup do staré budovy školy – vchod pro MŠ a ŠD. Do školy se dostanete hlavním vchodem. Je také omezeno telefonní spojení na vedení školy. Od vchodu se na vedení nedozvoníte, používejte vrátnici nebo tyto telefonní kontakty:

ředitelka školy: Mgr. Yvetta Kunzová
558 662 805, 774 848 880
Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zuzana Stejskalová 558 662 806
Sekretariát, účetní: Lenka Křížová 558 662 807

Ti žáci, kteří si v úterý 30. 6. 2020 nemohou vyzvednout vysvědčení, budou mít vysvědčení uloženo u paní vedoucí školní jídelny Věry Šindelové. Můžete si jej vyzvednout po telefonické domluvě.

Děkuji za pochopení

Yvetta Kunzová

--> Odevzdávání učebnic

Žáci 2. – 8. třídy budou odevzdávat učebnice až v září nového školního roku 2020/2021. Každý žák na začátku školního roku dostal učebnice obalené školou. Proto vás žádáme, učebnice neodbalujte! Děkujeme.

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Výuka v době koronaviru

Školní výuka doby koronavirové probíhá v omezeném rozsahu ve třídách na prvním i druhém stupni naší školy. Ostatní žáci pracují distančně, tedy na dálku. Foto

Odpolední činnosti našich žáků

Provoz školní družiny neboli odpoledních činností sice neprobíhá tak, jak jsme byli zvyklí, ale žáci si čas strávený se spolužáky umí užít stejně jako za normálního provozu před koronavirem. Máme v provozu celkem tři skupiny odpoledních činností. Žáci mají k dispozici hry i hračky, deskové hry či stavebnice. Tvoří, vyrábí, malují, modelují, stříhají a provádí mnoho jiných rukodělných činností, které rozvíjí jemnou motoriku, představivost, vnímaní i myšlení. Když počasí dovolí, chodíme ven, kde žáci hrají různé pohybové a míčové hry, nebo si užívají volnou hru. Žáci hrají stolní tenis, nebo cvičí relaxační cvičení s prvky jógy pro děti. (Pokračování textu…)

Konec školního roku 2019/2020 – aktualizace

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,

letošní školní rok ukončíme v úterý  30. 6. 2020.

Za příznivého počasí slavnostním zakončením a předáním vysvědčení  před budovou školy, v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy:

 • v 8 hodin 1. stupeň,
 • v 9 hodin 2. stupeň (6. – 8. třídy)
 • v 10 hodin žáci 9. třídy

Oběd pro žáky školy poslední den nebude. 

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Oznámení o změně provozu MŠ od 29. 6. 2020

Oznamujeme všem rodičům, že od 29. 6. 2020 (pondělí), začnou probíhat práce na výměně otopného systému v budově Zámecká 38, kde je umístěna i mateřská škola. Z toho důvodu budou již od tohoto dne děti přihlášené k docházce spojeny ve třídách Broučci a Berušky v budově mateřské školy Nad Zámkem 497.   
Rozdělení dětí ze tříd Sluníčka a Hvězdičky najdete v seznamu níže. Všechny děti budou mít v šatnách tříd Broučci a Berušky přiděleny značky, pod kterými si mohou ukládat své věci a kterými budou mít ve třídě označeno i své nádobí. 
Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.
Mgr. Yvetta Kunzová, Mgr. Olga Machačová

Učivo od 26. 6. do  26. 6.

Pondělí  22.6.

Český jazyk:

 • Učebnice s. 102 cv. 1 + žlutý rámeček ,PS  – příloha č. 3 přes složku
 • Čtení: číst si z učebnice prvouky s. 57 – 59

Matematika

 • Naučit se násobky 8 a 9 nebo příklady 8.8=64, 9.8=72, 9.9=81 a u dalších použít záměny sčítanců

Prvouka

 • Pracovní sešit – s. 47, 50

(Pokračování textu…)

Úkoly 22. 6. – 26. 6. 2020

A jedeme do finále, děkujeme všem dětem i rodičům za trpělivost a spolupráci. Ohledně vysvědčení sledujte web školy, případně své mailové adresy, kde budou informace, které se mohou ještě změnit.

Pondělí

ČJ: – procvičujte pády podstatných jmen online – super je tetris i rozřazovačka

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady

Čtení:  – čtěte cokoliv, svou knihu, časopis

M:  – učebnice str. 124/1 ústně (návod – červeně pod cvičením), cv. 4 písemně – 2 sloupce

AJ:  – učebnice str. 56 – 57 – příběh, přečíst, přeložit (Pokračování textu…)

Úkoly na dny 22. 6. – 26. 6. 2020

Pondělí

Čj – Do sešitu napiš nadpis Příslovce, opiš z uč. str. 120 žlutý rámeček, nauč se.

Aj – Napiš slovíčka 25. lekce, str. 67/5.

Čt – Přečti si text str. 154 – 156.

M Tento týden už se matematicky naladíme na blížící se prázdniny 😊

        Na stránkách matika.in si zkuste záhadné sčítání. (Pokračování textu…)

Úkoly 22. – 26. 6.

Pondělí

Přírodověda

 • Prohlédni si v učebnici obrázek na straně 67.
 • Přečti si text na straně 68.
 • Do sešitu zapiš nadpis Rostliny a živočichové potoků a řek, opiš žlutý rámeček na straně 68.
 • Odpověz ústně na otázky ze strany 69.

Matematika

 • Do sešitu vypočítej 149/1, 4.

Český jazyk

 • Uč. s. 89, cv. 1, 1a), 2 – ústně

(Pokračování textu…)