Starší příspěvky

  • expand2020 (191)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Oznámení o změně provozu MŠ od 29. 6. 2020

Oznamujeme všem rodičům, že od 29. 6. 2020 (pondělí), začnou probíhat práce na výměně otopného systému v budově Zámecká 38, kde je umístěna i mateřská škola. Z toho důvodu budou již od tohoto dne děti přihlášené k docházce spojeny ve třídách Broučci a Berušky v budově mateřské školy Nad Zámkem 497.   
Rozdělení dětí ze tříd Sluníčka a Hvězdičky najdete v seznamu níže. Všechny děti budou mít v šatnách tříd Broučci a Berušky přiděleny značky, pod kterými si mohou ukládat své věci a kterými budou mít ve třídě označeno i své nádobí. 
Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.
Mgr. Yvetta Kunzová, Mgr. Olga Machačová