Starší příspěvky

  • expand2021 (104)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Stavební práce na budově A (nová školní budova)

Vážení rodiče,

na začátku října 2020 dojde k započetí rekonstrukce budovy A. Bude opravena střecha, vyměněna okna a provedeno zateplení. Rekonstrukcí také projde kotelna školy. Vše se bude provádět za provozu školy. Celá stavba bude pod dozorem stavebního technika a technika BOZP. S tím souvisí také důsledné a zvýšené dodržování bezpečnostních opatření, která budou před započetím stavby a v jejím průběhu nastavena. Žáci o těchto opatřeních budou poučeni. Rekonstrukce bude probíhat po patrech, dojde k přesunu kmenových tříd po nezbytně nutnou dobu. Vše budeme rozhodovat za provozu a o změnách vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Věříme, že vše zvládneme a budeme si moci užívat výhod těchto nutných oprav.

Děkuji za pochopení