Starší příspěvky

  • expand2021 (104)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Listopad 2020

Prosinec 2020

Sluníčka v prosinci 2020

Hvězdičky v prosinci 2020

Berušky v prosinci 2020

Broučci v prosinci 2020

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí MZd a MŠMT je od 30. 11. 2020 povolena prezenční výuka žáků 1. stupně, 9. tříd základní školy a střídavě po týdnu zbytku 2. stupně.

Výuka 1. stupně bude probíhat dle normálního rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Jen hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy budou nahrazeny jinou činností, za příznivých podmínek pobytem venku.

Výuka 2. stupně

lichý týden: prezenčně třída 6. A, 6. B, 9. A, 9. B;   distančně 7. a 8. třída
sudý týden: prezenčně třída 7. a 8. třída, 9. A, 9. B; distančně 6. A, 6. B
Rozvrh hodin prezenční výuky je na 2. stupni upraven z důvodu zabezpečení epidemiologických opatření a z důvodu homogenity jednotlivých tříd.

Rozvrh hodin:     Prezenční výuka (výuka ve škole)                      Distanční výuka (výuka doma)  (Pokračování textu…)

Učivo od 23. 11. do 27. 11.

Pondělí 23. 11.

ČJ:  Slova příbuzná U s. 26  cv. 1–3 ústně

     Čítanka s. 45 – číst a odpovídat na otázky

     Písanka s. 22

M:  U s. 43 cv. 8, 9 do sešitu M-Š, cv. 10, 11 přes složku, prosím, nepřipojení poslat foto S/N

AJ: opakovat slovíčka 7. a 8. lekce, učebnice str.  20/3, 20/4, 21/6  – poslech

PR: U s. 19 přečíst, PS s. 23 cv. 3  (Pokračování textu…)

Úkoly pro 1. třídu – 16. 11. 2020

Pondělí:

ČJ:  –      Písanka str. 5 – dopsat zbývající 3 řádky

  • Živá abeceda 32 – procvičujte čtení písmenek
  • 33 – čtení písmenek na tabuli, vyhledejte slova a zakroužkujte je tužkou
  • Nafocený papír 30 – 2 řádky – oválky vždy 3krát obtáhněte

PRV: –   str. 14podle zadání dole

Tyto úkoly už nemusíte posílat, zkontroluji si ve středu ve škole.

 

Listopad 2020

Učivo od 16. 11. do 20. 11.

Pondělí 16. 11.

ČJ:  Slova mnohoznačná U s. 24  cv. 1–2 a  PS s. 17 cv. 1 a 2 ústně

     Čítanka s. 39- 41 Když se ztratíš – číst a odpovídat na otázky

     Písanka s. 19

 M:  U s. 39 cv. 25, 26 a 2 sloupečky ze cv. 28 s. 40 ústně,

       pak cv. 27 s. 40 a třetí a čtvrtý sloupeček ze cv. 28 s. 40  napsat do sešitu M-Š, poslat foto  Z

 AJ: opakovat slovíčka 7. lekce, procvičovat hláskování jakéhokoliv slova ze slovíček, PS str. 19/6, 7, 8 poslat

PR: U s. 18 přečíst (Pokračování textu…)