Starší příspěvky

 • expand2021 (6)
 • expand2020 (194)
 • expand2019 (145)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Návrh činností od 2. 11. – 6. 11. 2020

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti ze sluníček a hvězdiček. I tento první listopadový týden Vám posílám něco pro inspiraci. S rodiči si můžete zazpívat písničku, naučit se básničku, vypracovat pracovní listy. Také si můžete vyrobit vlastního broučka třeba z plastelíny 🙂

Hodně zdraví Vám přeje p. učitelka Míša

Uspávání broučků

Návrh činností od 2. 11. – 6. 11. 2020

Logické činnosti:

 • Seznamování se způsobem života brouků prostřednictvím encyklopedií, leporel, obrázkových materiálů – vyhledávání
 • Znát, že existují nejen druhy užitečných broučků, ale i broučci škodliví
 • Seznamování s číselnou řadou v rozsahu první desítky
 • Vyhledávání rozdílů v podobných obrázcích
 • PL – Slunéčka sedmitečná

Jazykové a literární činnosti:

 • Seznámení s novou básní – Brouček, Polámal se mraveneček
 • Logopedické cvičení – zvuky broučků
 • Upevňování poznávání prvé hlásky ve slově
 • Rytmizace slov – názvy známých broučků
 • Hádanky s tematikou hmyzu

Hudební činnosti:

Pohybové činnosti:

 • Brouček – vzájemná masáž ve dvojicích
 • PH – Na hmyzí domečky
 • PH – Berušky, honem domů, PH – Beruška ztratila čepičku
 • Pohybové ztvárnění říkanky – Brouk, Broučkova procházka
 • Vycházka v rámci dopoledních hodin – Brouček se chystá k zimnímu spánku
 • Tělovýchovná chvilka – vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru
 • Dramatické ztvárnění básně – Polámal se mraveneček

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • Vytvoření vlastního broučka – modelování + barevné zpracování
 • PL – motání a vinutí
 • Brouk – sestavování brouka z různých geometrických tvarů
 • Stavění domova pro broučky – využití přírodního materiálu
 • Obtisky razítek z brambor – Brouček – doplnění barev, nožiček, tykadel

 

BROUČEK

Letí brouček přes palouček,

naříká si: Bude mráz!

Těšily ho pampelišky:

Poleť, broučku mezi nás!

 

Babí léto poletuje,

zimu nese v ranečku,

sedneme si u kamínek

v křišťálovém domečku.

 

Postýlku si vysteleme,

peřinami ze všech stran,

celou zimu spáti budeš,

hezky v teple jako pán.

Pracovní listy