Starší příspěvky

 • expand2021 (6)
 • expand2020 (194)
 • expand2019 (145)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Poznávám své tělo

Vážení rodiče a milé děti,
pro inspiraci a procvičování vkládám listopadový tematický plán, říkanky, pracovní listy, dále např. návrh na pracovní činnost “Maminčiny zoubky” – obkreslování stříhání, lepení z barevných papírů. Kdo z vás má doma nějaký hudební nástroj, kytaru, klavír flétnu aj., mohou vám rodiče zahrát, či zazpívat společně písničku o “Sově”.
Mějte se hezky, těšíme se s dětmi na vás.
                                                 S pozdravem a přáním ještě snad slunečných listopadových dnů Vám přeje p. uč. Karin
 

Listopad 2020 – Integrovaný blok: Moje tělo a zdraví

Téma 3: Ve zdravém těle zdravý duch

Týdenní téma: Poznávám své tělo, od 9. 11. – 20. 11. 2020

___________________________________________________

Předpokládané didakticky zacílené činnosti:

Činnosti rozvíjející poznání:

 • vyprávění spontánních zážitků po víkendu; rozhovory dětí v kroužku
 • rozhovory v komunikačním kruhu – rozvoj poznatků o svém zdraví a vědomosti o těle, popis celého těla, párové orgány, správně pojmenovat a ukázat
 • přemýšlení s otázkami např. Když onemocním?; Co nás může nakazit? – povídání a rozvoj vědomostí založené na vlastní zkušenosti (bacily) – motivační říkanka –„Byl jeden bacil“; Co prospívá zdraví?…
 • rozhovory a souvislé vyjadřování podle didaktického obrazu – Moje tělo a zdraví – Co vidíš na obrázku?… aj.
 • Lékárnička první pomoci – praktická ukázka – Co všechno v lékárničce najdeme? – správně pojmenovat
 • rozvíjení vědomostí a vyprávění vlastních zkušeností s tematickou otázkou – U zubaře? – motivační říkanka – „Řízy, řízy….
 • vyprávění s Líbou – Zoubky jako perličky – snaha pochopit, co je zdravé
 • zmínka ke dni 11. 11. – Svatý Martin – pochopit význam pranostiky + říkanka
 • rozhovory s dětmi – Co se skrývá uvnitř našeho těla? (vyjmenovat, ukázat na vlastním těle, kde se nachází vnitřní orgány, ohmatat si své tělo – Co tam cítíš?…)
 • pozorování lupou (vlasy, kůže, dlaně…)
 • prohlížení encyklopedií
 • seznámení a procvičování všech smyslů (smyslů)
 • hmatová hra se zavázanýma očima
 • sluchové pexeso
 • Optotyp – pojmenovávání předmětů, procvičení levého a pravého oka
 • Co zmizelo? – obdoba Kimmovy hry (tematicky zaměřeno)
 • Námětová hra:U ušního lékaře
 • sluchová hra Na ozvěnu
 • Stejná stavba – procvičení zraku, paměti – předmatematické dovednosti

Pohybové činnosti: 

 • cvičení ke zdravému pohybu s CD nahrávkou – píseň Doktor Datel
 • „Levá ruka, pravá ruka…“ – říkanka s procvičováním, ukazováním pohybů na vlastním těle
 • smyslová hra: Já jsem doktor… – reagování dětí na výzvu kamaráda – hra v kruhu
 • Kouzelné sochy – pantomima
 • psychomotorické cvičení v prostoru třídy v doprovodu Orffového nástroje – hra podle zadaných kritérií
 • PH: Na bacily a doktora
 • skupinové činnosti – porovnávání vlastního těla na kamarádech (pomůcky- pet víčka) – porovnat výšku, šířku, délku…
 • PH: Lepidlo se vylilo – procvičování uvědomění vlastního těla ve dvojicích
 • PH: Bacil a vitamín – honička v kruhu
 • Hádej, části těla podle hmatu – hra se zavázanýma očima
 • obvazování ve dvojici – procvičování jemné motoriky
 • cvičení s hudbou – píseň – Já mám vlasy na hlavě
 • psychomotorická hra „Najdi předmět“ – snaha dodržovat dohodnutá pravidla
 • Hledej stejné dvojice – hra se smysly s rozlišováním detailů
 • didaktická hra se smysly – přiřazování, stínové obrázky
 • PH: Kdo dřív – vyřazovací hra
 • PH: Bába rýma – hra na honěnou s chytáním dětí
 • ztvárnění písně – Hlava, ramena, kolena (M. Růžičková)
 • PH: Na sanitku – reakce dětí na smluvený zvuk – procvičení sluchového vnímání

Pracovní a výtvarné činnosti:   

 • příprava podkladu, natírání plochy houbičkou – „Zdravé zoubky“
 • PČ: Zdravé zoubky – vystřihování podle šablony, stříhání, lepení na připravený podklad, dolepování detailů (zuby) – „Maminčin úsměv“ 

Hudební činnosti:

 • seznámení s novou písní „Sova“
 • sluchová hra – Hádej, kdo jsem? – hádání kamaráda
 • sluchová hra – Kde zvoní rolničky? – přiřazování vlevo, vpravo

 Pracovní listy a grafomotorika:

 • PL: Lékárnička první pomoci – Vyber, co patří do lékárničky?
 • PL: V lékárně – porovnávání, kde je nejvíce léků?

Logopedické, artikulační a oromotorické cvičení:

 • logopedická prevence, procvičení hlásky „F“ ve slovech, říkankách a větách
 • procvičení oromotoriky s příběhem „O jazýčkovi“
 • procvičení mluveného slova, řeči (gramatická rovina) – jazykolamy
 • dechové cvičení – foukání

Literární a jazykové činnosti:

 • říkanka s ukazováním „To jsou prsty…“
 • Polámal se mraveneček (Josef Kožíšek) – veršovaný tematický příběh
 • předčítání s porozuměním – příběh „Návštěva u zubního lékaře“ – reflexe dětí na otázky z příběhu, snaha rozvíjet u dětí pochopení obsahu děje a převyprávět
 • rytmická slovní deklamace s říkankou v kruhu – „Kdo chce zuby zdravé mít…“
 • LCH: Jak pejsek nevěděl, co se jí a co ne – snaha pochopit obsah příběhu s porozuměním a otázkami
 • říkanka s ukazováním – Mám 2 oči na koukání…

 Námětové a dramatické činnosti:

 • Pepíček se bojí paní doktorky – dramatizace tematického příběhu, maňásková scénka – motivační příběh s ponaučením

Pobyt venku:

 • procházky kolem místní lékárny, kolem zdravotního střediska
 • procházky po okolí
 • pobyt na školním dvorku, školní zahradě, na farním hřišti a farní zahradě dle počasí