Starší příspěvky

 • expand2021 (104)
 • expand2020 (187)
 • expand2019 (145)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí MZd a MŠMT je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.
Výuka probíhat dle normálního rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Jen hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy budou nahrazeny jinou činností, za příznivých podmínek pobytem venku.

Organizace návratu:

 • Vzhledem k rekonstrukci nové školní budovy – budovy A – se žáci vrátí do tříd, které budou umístěny na staré školní budově – budova B. Žáci tedy budou vstupovat vchodem do budovy B – stávající vchod pro školní družinu a mateřskou školu. Věci si odloží na určené místo před družinou. Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Příchod: 7:00 – 7:25 hod.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Zajištěna je činnost školní družiny, včetně ranní – opět příchod vchodem do budovy B.
 • Obědy budou zapsaným strávníkům 1. a 2. třídy automaticky přihlášeny, pokud si oběd nepřejete, musíte si odhlásit přes estravu.
 • Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce.

Velice se na děti těšíme a ještě jednou patří velký dík vám – rodičům, za podporu a práci se svými dětmi. Bez vás by toto distanční vzdělávání nebylo možné. Velice si vaší práce vážíme. 

Yvetta Kunzová, ředitelka školy