Starší příspěvky

 • expand2021 (64)
 • expand2020 (187)
 • expand2019 (145)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí MZd a MŠMT je od 30. 11. 2020 povolena prezenční výuka žáků 1. stupně, 9. tříd základní školy a střídavě po týdnu zbytku 2. stupně.

Výuka 1. stupně bude probíhat dle normálního rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Jen hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy budou nahrazeny jinou činností, za příznivých podmínek pobytem venku.

Výuka 2. stupně

lichý týden: prezenčně třída 6. A, 6. B, 9. A, 9. B;   distančně 7. a 8. třída
sudý týden: prezenčně třída 7. a 8. třída, 9. A, 9. B; distančně 6. A, 6. B
Rozvrh hodin prezenční výuky je na 2. stupni upraven z důvodu zabezpečení epidemiologických opatření a z důvodu homogenity jednotlivých tříd.

Rozvrh hodin:     Prezenční výuka (výuka ve škole)                      Distanční výuka (výuka doma) 

Organizace návratu:

Z důvodu hygienických opatření dle MŠMT a z důvodu stavebních prací u nás ve škole je rozmístění tříd následující.

Stará budova (budova B) 

 • přízemí: ŠD1 – 1. třída, ŠD2 – 2. třída – přezouvají se před třídou, vcházejí starou budovou – zůstává stejné jako od nástupu 18. 11.
 • první patro: hudebna – 5. třída a učebna ZUŠ – 3. třída – žáci přicházejí hlavním vchodem a přezouvají se v označených šatnách 1. stupně.

Nová budova (budova A)

 • 4.A a 4. B ve svých třídách – vchází hlavním vchodem, nepřezouvá se – přezují se až před třídou, bundy ve třídě

lichý týden

 • 9. B v přírodopise, 9. A ve fyzice – žáci 9. třídy přicházejí do školy hlavním vchodem až od 7:30 tak, aby výuka začala nejpozději  v 7:45. Poprvé bez přezutí a řídí se pokyny vyučujícího.
 • 6. A ve své třídě, 6. B – v 7. třídě – přicházejí hlavním vchodem bez přezutí do tříd, pak se řídí pokyny vyučujícího. 

sudý týden

 • 9. B v 6. A, 9. A ve fyzice – žáci 9. třídy přicházejí do školy hlavním vchodem až od 7:30 tak, aby výuka začala nejpozději  v 7:45.
 • 7. třída ve své třídě, 8. třída v přírodopise – přicházejí hlavním vchodem bez přezutí do tříd, pak se řídí pokyny vyučujícího. 

Důležité:

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Obědy na poslední listopadový den budou zapsaným strávníkům  1. stupně, žákům 6. a 9. tříd automaticky přihlášeny. Pokud si oběd nepřejete, je nutné ho odhlásit. 
 • Obědy na měsíc prosinec budou automaticky přihlášeny všem zapsaným strávníkům. Pokud budou dané ročníky na distanční výuce a nebudou-li si chtít odebrat oběd do jídlonosiče, je potřeba obědy na daný týden odhlásit.
 • Žáci dodržují zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření z důvodu probíhající rekonstrukce v budově školy.
 • Pitný režim – čaj – bude připraven o přestávce pouze pro žáky 1. a 2. třídy.

Školní družina:

 • Ranní družina je jen pro žáky 1. a 2. tříd z důvodu zajištění homogenity.
 • Odpolední družina je normálně pro žáky 1. třídy  v ŠD1 – Klečková Jana, 2. třídy – ŠD2 – Golková A., 3. třídy – ŠD3 – Klečková Alena do 16:30.
 • Pro žáky 4. tříd bude ŠD jen do 15 hodin, a to ve třídě 4.A – Borkovcová Vendula.
 • Pro žáky 5. tříd družina z důvodu dodržení homogenních tříd a personálního zajištění nebude.

Velice se na děti těšíme a ještě jednou patří velký dík vám – rodičům, za podporu a práci se svými dětmi. Bez vás by toto distanční vzdělávání nebylo možné. Velice si vaší práce vážíme. 

Yvetta Kunzová, ředitelka školy