Starší příspěvky

 • expand2021 (65)
 • expand2020 (187)
 • expand2019 (145)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Opatření od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

od 4. 1. 2021 se výuka řídí 5. stupněm PES, tzn. je povolena pouze osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd základní školy. Výuka probíhat dle normálního rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Jen hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy budou nahrazeny jinou činností, za příznivých podmínek pobytem venku.

Ostatní třídy budou mít distanční výuku dle nastavených pravidel a synchronní online hodiny budou dle tohoto rozvrhu. (online hodiny jsou barevně vyznačeny). Požadavky ostatních předmětů, které nejsou zahrnuty v synchronní výuce budou umístěny na Komens nebo Teams. 

Mateřská škola je normálně v provozu na obou budovách od 4. 1. 2021.

Žáci 1. a 2. třídy:

 • Žáci stále budou vstupovat vchodem do budovy B – stávající vchod pro školní družinu a mateřskou školu. Věci si odloží na určené místo před družinou. Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Příchod: 7:00 – 7:25 hod.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Zajištěna je činnost školní družiny, včetně ranní – opět příchod vchodem do budovy B.
 • Obědy budou zapsaným strávníkům 1. a 2. třídy automaticky přihlášeny, pokud si oběd nepřejete, musíte si odhlásit přes estravu.
 • Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce.

 

Stravování v době distanční výuky

 1. V případě distanční výuky mají žáci možnost stravovat se za dotovanou cenu.
 2. Všem žákům 3. až 9. ročníku budou na dobu distanční výuky – zatím jen první lednový týden obědy odhlášeny
 3. Bude-li mít žák zájem se stravovat, přihlásí si obědy sám (nebo pomocí zákonného zástupce) dle stanovených pravidel  – přes estravu.
 4. Oběd si vyzvedne pouze do jídlonosiče u vstupu do kuchyně (nad poštou) v době
  • 1. stupeň od 11.00 do 11.20 hodin
  • 2. stupeň od 12.15 do 12.45 hodin
  • Tyto časy je třeba respektovat, v jiné době nebude oběd vydán
  • Jídlonosič musí být opatřen příjmením dítěte a číslem čipu.

Yvetta Kunzová, ředitelka školy