Starší příspěvky

  • expand2021 (9)
  • expand2020 (194)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

--> Uzavření MŠ Nad Zámkem

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí ředitelky školy a starosty města (zřizovatele školy) bude MŠ Nad Zámkem, tj. třídy Broučci a Berušky, uzavřena z organizačních důvodů od  pondělí 11.1. 2021. 

Mateřská škola je uzavřena z důvodu zjištění nákazy infekcí COVID-19 u zaměstnanců MŠ. Dle instrukcí KHS žádám rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě potíží ihned kontaktovali svého dětského lékaře. Další podrobnosti týkající se termínu možného znovuotevření MŠ budou projednány v pondělí s KHS a včas zveřejněny.

Obědy budou mít děti automaticky odhlášeny. V případě zájmu odebrání obědu do jídlonosiče v době od 11:00 do 11:20 kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Po dobu uzavření MŠ můžete žádat o ošetřovné, patřičné formuláře najdete na stránkách ČSSZ. Mateřská škola žádné potvrzení nevydává.
Odkaz na informace, kde naleznete podrobné informace i s potřebnými formuláři:
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne  nebo přímo stránky

Děkuji za pochopení situace.                                                   Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy