Starší příspěvky

  • expand2021 (104)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Povinné předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ dochází u dětí s povinným předškolním vzděláváním k přechodu na distanční výuku. Povinnost vzdělávat distančním způsobem se na mateřské školy vztahuje na základě ustanovení § 184a Školského zákona. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají také povinnost se tímto způsobem vzdělávat. Prosíme Vás tedy o pomoc Vašim dětem v distančním vzdělávání. Sledujte sekci jednotlivých tříd na těchto webových stránkách. Učitelky tříd Hvězdičky a Sluníčka budou distanční výuku realizovat právě prostřednictvím tohoto společného informačního kanálu, a to přednostně formou off-line výuky, abychom Vás co nejméně zatěžovali. Protože je naší povinností distanční vzdělávání dětí hodnotit, prosíme Vás o zpětnou vazbu, jejíž forma bude také uvedena v sekci jednotlivých tříd.   

Děkujeme za vaši spolupráci, velice si jí vážíme. 

Mgr. Olga Machačová – zástupce ředitele pro mateřskou školu