Starší příspěvky

 • expand2021 (62)
 • expand2020 (187)
 • expand2019 (145)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

--> Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne v souvislosti s platnými protiepidemickými opatřeními zřejmě distanční formou – tzn. pouze formálně, proto prodlužujeme termín zápisu od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme ke konci školního roku ve škole společné setkání učitelů, přijatých dětí a rodičů.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost k přijetí můžete do ZŠ odeslat jedním z následujících způsobů:

 • datovou schránkou
 • emailem s elektronickým podpisem
 • osobně do školy – stačí vhodit do poštovní schránky u vchodu do “staré” budovy (vchod pro MŠ a ŠD)
 • nebo poštou
  Žádost doručte, prosím, do 23. 4. 2021. 
 • V případě, že budete požadovat odklad povinné školní docházky a máte již potvrzení lékaře a PPP, vyplňte žádost o odklad – na webu školy v sekci Základní škola – dokumenty a doručte stejným způsobem.
 • Poté budou vašim dětem přiděleny identifikační čísla – dozvíte se je emailem nebo sms.
 • Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a žáci po odkladu. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář je opět v sekci dokumenty.  S ohledem na vytíženost pedagogicko-psychologických poraden doporučujeme objednat se k vyšetření dítěte ve školském poradenském pracovišti co nejdříve.  
 • Žádost o přijetí podává i zákonný zástupce dítěte, kterému byl loni udělen odklad školní docházky.

Kapacita školy je dostatečná, můžeme otevřít dvě první třídy.

Pokud se situace změní, budete informováni na webu a nástěnce v MŠ.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy bude oznámeno:

 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě – vstup do budovy B školy (Zámecká ulice)
 • v aktualitách základní školy na webových stránkách školy

V seznamu nemohou být uvedena jména a příjmení dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte.