Starší příspěvky

  • expand2021 (104)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Náměty 22.-26. 3.

Milé Berušky,

 Do školky stále ještě nemůžeme. Je to smutné, všem paním učitelkám se po vás moc stýská a už se nemůžou dočkat, až se zase všichni potkáme.

Kdybychom teď byli spolu, povídali bychom si o včelkách, které se na jaře probudily a vyletěly z úlů, o motýlcích, kteří už se také probouzejí a hledají venku první květinky, o čmelácích, vosách a dalším hmyzu, i o přírodě, která už snad bude konečně jarní a plná barev. Na vycházkách bychom si prohlíželi květinky v zahradách, pozorovali bychom první včelky a motýlky, první ploštice na stromech a všechny další jarní krásy kolem nás.

Prosíme vás, choďte hodně ven a běhejte, jezděte na tříkolkách a na kole, hrajte si s míčem a dovádějte. Pobytu venku a pohyb je zdravý a pomáhá nám, abychom byli otužilí, měli dobrou náladu, radovali se ze života a byli zdraví.    

Když bude venku pršet, zacvičte si doma s maminkou nebo s tatínkem. Posíláme vám nějaké nápady na cvičení i hraní doma.

https://www.youtube.com/watch?v=HHEvVsBBvUE

https://www.youtube.com/watch?v=b-VLn9_9Q2s

https://www.youtube.com/watch?v=_PobWSUG2WY

https://www.youtube.com/watch?v=AtKtUKbrnkw

https://www.youtube.com/watch?v=2Ka4yH_c_Gw

https://www.youtube.com/watch?v=oYI0TPJOuGk

také se můžete naučit říkanku na deštivé dny

 Deštík
Ťuká, ťuká deštík
na barevný deštník.
Ťuká, ťuká prstíkem,
kdo je pod tím deštníkem?
To jsem já, panenka,
máčí se mi sukénka.
Tebe nechci, kapičko,
já mám radši sluníčko.

Když bude hezky a budete venku, podívejte se, jestli uvidíte venku poletovat první včelky, jak hledají první květinky, nebo motýlky či jiný hmyz. Na podzim jsme společně s celou třídou Berušek uložili broučky k zimnímu spánku do chaloupky i do kůry stromů a do hlíny, ale teď na jaře se všichni broučci, berušky, včelky a motýlci probouzejí a vyletují ven. Můžete se podívat na videu, jak se vylíhne takový motýlek. Zároveň si můžete vyzkoušet, jestli budete rozumět i povídání ve slovenštině, kterou se mluví u našich sousedů, nebo vám může text maminka převyprávět.

https://www.youtube.com/watch?v=ENknqC5LSAE

https://www.youtube.com/watch?v=9mJmpKqgcbI

také se můžete podívat, jak žijí včelky, jak pracují a jak se o tom všem dozvědělo malé zvědavé štěňátko,

https://www.youtube.com/watch?v=E68jIG6NS0I

a z papíru si můžete zkusit vyrobit motýlka.

https://www.youtube.com/watch?v=FAlEhnnIPec

Abyste si procvičili prstíky, můžete si také vypracovat pracovní list 1, na kterém uvidíte, jak včelky létají z květu na květ a obkrouží dokola každou kytičku, na pracovním listu 2 si můžete vyzkoušet ozdobit motýlkům křídla podle prvního křidélka a potom si je vybarvit a na pracovním listu 3 se můžete pokusit rozpoznat, jaké dva obrázky se v každém čtverečku ukrývají.

Na dalším pracovním listu „Ahoj, motýlku“, si můžete prohlédnout obrázky, a pak je rozstříhat podle čar a sestavit do řady tak, jak se motýlek postupně proměňuje. Pomůže vám v tom video z předchozí strany.

Nakonec si můžete namalovat obrázek s motýlky, včelkami a jarními květinkami a přinést ho do školky, až budeme moci, a nebo ho vyfotit a poslat do školky na adresu mskola@zs-staravesno.cz. Moc se na vaše obrázky těšíme !!

A nakonec si můžete třeba večer poslechnout pohádku a zjistit, kdo přivolal jaro:

Jak krtek a skřivánek přivolali jaro

Zima letos neměla konce, a krtek byl proto stále schovaný ve svých chodbičkách v podzemí. „Půjdu se dnes podívat ven, třeba už konečně vyrostla na louce tráva,“ říkal si krtek. Když ale vystrčil čumáček ze svého úkrytu, viděl, že všude leží ještě mnoho sněhu.

„Ach jo, ta zima snad letos vůbec neskončí!“ říkal si smutně a bylo mu do pláče. Už se mu stýskalo po ježkovi, který stále spal zimním spánkem.

Šel kolem zajíc a když uviděl smutného krtka, zeptal se ho: „Co se ti stalo, krtku, vidím, že jsi celý ustaraný.“

„Ále, jak nemám být smutný a ustaraný, vždyť to vidíš sám, všude je plno sněhu, zima snad nikdy neskončí a já už bych chtěl, aby přišlo jaro. Stýská se mi po ježkovi, po motýlcích, po broučcích, po mravenečcích. A sám víš, že dokud bude zima, budou všichni spát zimním spánkem a nikdo je nevzbudí,“ smutnil dál krtek.

„Víš co, krtku, já znám jedno zaříkadlo proti zimě, zkusím ho říct, třeba zimu zažene.“ A zajíc začal mávat kolem sebe tlapkami a odříkával říkanku: Zimo, zimo, táhni pryč, Nebo na tě vezmu bič! Až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek. Jenže ať zajíc mával tlapkami, jak chtěl, ať opakoval zaříkávadlo kolem dokola, nic se nedělo. Všude ležel stále ten studený, bílý sníh.

„Achich ouvej, ta zima snad nikdy neodejde!“ bědoval nešťastný krtek.

Letěl kolem skřivánek. Vrátil se zrovna z teplých krajů a hledal strom, na kterém by si po té dlouhé cestě odpočinul. „Proč pláčeš, krtku?“ ptal se skřivánek, když uslyšel krtkovo bědování.

„Jak nemám plakat, když kolem mne je stále ta ošklivá zima. Zajíc se ji pokoušel zahnat zaříkávadlem, ale nepovedlo se mu to.“

„Ale vy dva mudrlanti, copak zima se odhání zaříkávadlem? Zimu zažene jen sluníčko, které začne víc hřát. Zima se teplého sluníčka bojí a hned před ním uteče. Víte co, já doletím ke sluníčku a poprosím ho, aby už začalo víc hřát a udělalo tak na zemi více tepla. Počkejte tu, za chvíli se vrátím,“ řekl skřivánek a odletěl vzhůru za sluníčkem. Jak přiletěl ke sluníčku, zazpíval mu tuto písničku: Hřej, sluníčko, hřej, mraky roztrhej! Usměj se konečně teple a slunečně! Hřej, sluníčko, hřej!

Jak to sluníčko uslyšelo, otevřelo oči a podívalo se dolů na zem. „Jémine, já jsem zaspalo a dole na zemi je ještě plno sněhu a jaro tady bude za chvíli. Musím to všechno napravit!“ A poslalo na zem ty nejteplejší paprsky, které mělo po ruce. Sníh začal rychle tát a pod ním se objevovaly první kytičky – sněženky, bledulky a za nimi rašila první světle zelená travička.

A s ní přišlo i JARO. „Hurá, je jaro!“ volali dole na zemi krtek se zajícem. A pak se oba chytli za tlapky a šli společně vzbudit ježka.