Starší příspěvky

  • expand2021 (104)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
vláda ČR dne 6. 4. 2021 schválila  návrat žáků 1. stupně do škol. Návrat se uskuteční v rotační formě od pondělí 12. dubna, třídy se budou střídat po týdnech. Vzhledem ke stavebním úpravám budou žáci vcházet do školy vchodem v budově B  (stará budova, vchod pro ŠD). Přezouvají se v šatně a výuka již probíhá ve standardních kmenových učebnách. Vzhledem k četnosti větrání doporučujeme dát dětem mikiny.

12. – 16. 4. 2021
Prezenční (ve škole): 1., 2. a 4. A třída
Distanční: 3., 4. B a 5. třída

19. – 23. 4. 2021
Prezenční (ve škole): 3., 4. B a 5. třída
Distanční: 1., 2. a 4. A třída

Podmínkou účasti v prezenční výuce je antigenní testování ve škole a rouška po celou dobu výuky. Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování není jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. V takovémto případě se naše škola případně pokusí zajistit přiměřenou formu studijní podpory.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.

pondělí 12. 4. 2021 a čtvrtek 15. 4. 2021

  1. třída se bude testovat ve školní jídelně, 2. třída a 4. A v kmenových třídách. První týden bude možná přítomnost rodičů u žáků 1. a 2. třídy, ale my věříme, že to žáci zvládnou s naší pomoci zcela sami. Prosíme o včasný příchod do školy.

Obědy 

Obědy budou mít automaticky přihlášeni žáci na prezenční výuce. Pokud budete chtít odebrat oběd v době distanční výuky, tak pouze do jídlonosiče a musíte si ho přihlásit obvyklým způsobem přes estravu.

O průběhu dalšího týdne budete včas informováni.

Děkujeme za spolupráci a všichni se již na naše žáky těšíme.