Starší příspěvky

  • expand2021 (86)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Školné za měsíc duben 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je  MŠ dle nařízení vlády otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou. Do MŠ mohou docházet také mladší děti, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese. Pro tyto děti je stanovena úplata za předškolní vzdělávání v plné výši, tj. 350 Kč.

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy