Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Náměty – 3. dubnový týden

Milí Broučci!

     Posíláme vám domů mnoho pozdravů, už se na vás všichni moc těšíme – děti, paní učitelky i paní kuchařky. Určitě se brzy ve školce setkáme a věřím, že už se nemůžete dočkat. Zatím si však můžeme o tom, co se děje ve školce, jen psát…

     Tento týden si budeme povídat o naší Zemi – říká se jí také Modrá planeta. Proč? Protože ve vesmíru opravdu vypadá jako krásná modrá koule. Pokusíme se pochopit něco o tom, jak je pro život na Zemi důležitá voda, vzduch, půda, sluníčko, že musíme naši Zemi chránit a pečovat o ni. Náměty zde

Za všechny vás zdraví paní učitelka Jana