Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Prázdninový provoz

Vážení rodiče, 

Sdělujeme vám změnu v organizačním opatření z počátku školního roku. Rozhodli jsme se prodloužit provoz mateřské školy během letošních letních prázdnin. Mateřská škola tedy bude v provozu od 1. 7. 2021 až do 6. 8. 2021. V budově Nad Zámkem 497 budou otevřeny dvě třídy přednostně pro děti zaměstnaných rodičů.

Prodloužením provozu chceme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, kteří museli během jarního uzavření mateřské školy zůstat s dětmi doma.  Od pondělí 3. 5. 2021 budete moci svůj zájem o umístění dítěte ve školce během prázdninového provozu  zaznamenat do zápisového archu u paní učitelky ve třídě.  Školné zůstává beze změny, tedy červenec 350 Kč a srpen 0 Kč. Děkujeme