Starší příspěvky

  • expand2021 (104)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Vrácení / placení úplaty za školní družinu

Vážení rodiče. Žákům 1. a 2. třídy bude vrácena úplata za měsíc březen ve výši 100 % a za měsíc duben ve výši  50 %.

Žáci 3., 4. A, 4. B a 5. třídy platili na začátku školního roku 400 Kč. Za měsíc listopad, leden, únor a březen je úplata odpuštěna.

Žáci 3. třídy platí za měsíc duben 25 Kč (zůstalo 75 Kč). Za měsíc květen doplatí 25 Kč a za měsíc červen doplatí 100 Kč. Celkem doplatí 125 Kč.

Žáci 4. A třídy platí za měsíc duben 50 Kč (zůstalo 50 Kč). Za měsíc květen doplatí 50 Kč a za měsíc červen doplatí 100 Kč. Celkem doplatí 150 Kč.

Žáci 4. B třídy platí za měsíc duben 25 Kč (zůstalo 75 Kč). Za měsíc květen doplatí 25 Kč a za měsíc červen doplatí 100 Kč. Celkem doplatí 125 Kč.

Žáci 5. třídy platí za měsíc duben 25 Kč (zůstalo 75 Kč). Za měsíc květen doplatí 25 Kč a za měsíc červen doplatí 100 Kč. Celkem doplatí 125 Kč.

Žák 6. třídy nedoplácí nic.

Žáci, kteří navštěvují pouze ranní družinu doplácí následovně: žáci 4. A třídy doplácí 45 Kč a žáci 4. B třídy doplácí 38 Kč.

Úplata je splatná do 21. 5. 2021.

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka