Starší příspěvky

  • expand2021 (104)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021 – aktualizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:
Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů a omezení provozu škol s účinností od 24. 5. 2021 

Mateřská škola – je nadále otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování. Nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřské škole.

Základní škola – je umožněna přítomnost všech žáků bez rotací s testováním 1×týdně, je zachována povinnost  nošení ochrany dýchacích cest. Výuka probíhá dle stálého rozvrhu.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.

Obědy jsou všem automaticky přihlášeny, v případě, že oběd nepožadujete, odhlašte přes estravu.

Školní družina funguje také v normálním režimu.

Stále platí změna vchodu do školy – vchod budovou B (stará budova – vchod pro MŠ a ŠD). Jízda na kole je možná – kola si žáci uzamknou do stojanů, dodržují bezpečnostní značení a zákaz vtupu do vyhrazených prostor. V případě nutnosti potvrzení o negativním antigenním testu stačí požádat vedení školy.

Těšíme se na všechny!