Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Organizace screeningového testování žáků

Preventivní screeningové testování žáků proběhne ve škole s frekvencí 3× po sobě – první test se provede 1. září (žáci 1. tříd – 2. září), dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Pro testování v uvedených termínech byly školám vybrány antigenní testy zn. GENRUI.
Pokud zákonní zástupci nesouhlasí s použitím výše zmíněného testu – mohou využít jiných schválených antigenních testů pro použití laickou veřejností – viz ZDE

Vždy je však povinné testovat žáka ve škole a dodat třídnímu učiteli návod k použití daného testu.

  1. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  2. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

– použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole
– nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
– nesmí zpívat
– v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Žádáme rodiče, aby dali na vědomí svým třídním učitelům, z jakých důvodů se žák nebude testovat (bod 1 nebo bod 2, v případě bodu dva zašlou kopii potvrzení skutečnosti).
Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud má žák pozitivní výsledek testu – poté škola vydává těmto žákům POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku – škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.
Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání.