Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Plán akcí pro mateřskou školu na únor a březen 2022

4. 2. 2022 Pololetní prázdniny – třídy Hvězdičky a Sluníčka budou spojeny v budově Zámecká, třídy Broučci a Berušky budou spojeny v budově Nad Zámkem 
8. 2. 2022 Náhradní lekce plavání – Sluníčka a Hvězdičky
9. 2. 2022 Závěrečná lekce plavání – Sluníčka a Hvězdičky
1. pol. února Zimní olympiáda v rámci jednotlivých tříd (Ve třídě Broučci již proběhla)
14. – 18. 2. 2022 lyžařský výcvik pro přihlášené děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky – čas odjezdu bude upřesněn po zaslání podrobných informací z lyžařského areálu 
15. 2. 2022 Návštěva Divadla loutek Ostrava – představení “O Blýskavém prasátku”, odjezd od budovy MŠ v 9:30 (Broučci a Berušky) – zrušeno kvůli karanténě divadelního souboru, bude nahrazeno dle nabídky DLO
únor 2022 Ve třídách proběhne Karneval v maskách, termín bude upřesněn podle plánů jednotlivých tříd a vývoje epidemické situace, aby si děti mohly připravit masky a přinést do školky 
28. 2. – 4. 3. 2022 Jarní prázdniny – omezený provoz v MŠ, třídy budou naplněny, případně spojeny, podle počtu dětí přihlášených k docházce (formulář k přihlášení dětí na Jarní prázdniny bude k dispozici v šatnách jednotlivých tříd začátkem února) 
29. 3. 2022 Divadelní představení “Detektivní pohádka” – třídy Sluníčka a Hvězdičky, začátek v 9:00 ve třídě Sluníčka
konec března Den v přírodě “Přišlo jaro do vsi” – termíny a další potřebné informace budou vyvěšeny na nástěnkách i na webu školky  
březen – duben Divadelní představení pro třídy Sluníčka a Hvězdičky v Divadle loutek Ostrava – bude upřesněno podle nabídky a pokynů Divadla