Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023 proběhne dne 9. 5. 2022 od 10:00 do 17:00 v budově Nad Zámkem 497.

Od začátku dubna si mohou rodiče zavolat do mateřské školy na tel. č. 597 457 240 nebo 604 796 797 a zarezervovat si čas, kdy přijdou se svými dětmi k zápisu. K zápisu je nutné přinést vyplněnou Žádost o přijetí dítěte potvrzenou pediatrem a dále vyplněný Evidenční list dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Všechny tři dokumenty jsou připraveny ke stažení na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola – Dokumenty MŠ – Dokumenty, které je nutno dodat k zápisu, nebo si je můžete vyzvednout v kanceláři mateřské školy (Nad Zámkem). Dále jsou v sekci Dokumenty školy zveřejněna Kritéria pro přijetí, Písemná dohoda a Informace k předškolnímu vzdělávání. V sekci Dokumenty MŠ je článek Co Vaše dítě potřebuje do mateřské školy a Je Vaše dítě připraveno na mateřskou školu?. Prosíme o přečtení všech těchto dokumentů. Při zápisu do MŠ bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na stránkách školy do 31. 5. 2022 podle registračních čísel dětí. 

Pro rodiče přijatých dětí proběhne v měsíci červnu informační schůzka, na které se rodiče dozvědí další potřebné informace k nástupu do mateřské školy.