Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Nadace Terezy Maxové dětem

Naše škola získala nadační finanční příspěvek z CZP Fondu Nadace Terezy Maxové  dětem:

„Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR“ ve výši 17 900 Kč do konce školního roku 2021/2022.

Příspěvek bude použit na základě žádosti pro 4 ukrajinské děti na úhradu  kurzu českého jazyka, příspěvek na školní výlet, školní družinu, školné v MŠ.