Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Zápis do ŠD pro školní rok 2022/2023

Zápis do ŠD pro školní rok 2022/2023 proběhne v době od 30 . 5. 2022 do 5. 6. 2022.

Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde: Žádost o přijetí do školní družiny  – vyplňte pouze žlutá pole. Další informace se vyplní v září.

Podání žádosti o přijetí do školní družiny:

Vyplněnou žádost prosím doručte buď:

  • poštou na adresu:  Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, p. o. , 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38
  • osobně vložte do schránky u vchodu do ŠD nebo do kanceláře školy v pracovní dny od 30. 5. 2022 do  5. 6. 2022 v době od 7. 00 do 14. 30 hod.
  • pouze v případě, že vlastníte elektronický podpis lze zaslat žádost emailem: skola@zs-staravesno.cz
  • datovou schránkou

Poté Vám bude zasláno na email registrační číslo Vašeho dítěte. Rozhodnutí o přijetí do ŠD bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy do 15. 6. 2022. 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD (100 dětí) podle těchto kritérií:

  • děti nižších ročníků 1. stupně
  • děti přihlášené k pravidelné denní docházce (nejméně 4 dny v týdnu)
  • zaměstnanost obou zákonných zástupců
  • děti přihlášené na 3 dny a méně

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.