Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Přijetí do školní družiny

K zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2022/2023 byli přijati všichni žáci, kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku. Kapacita školní družiny byla naplněna. Rozhodnutí