Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Srpen 2022

Rozdělení žáků do školní družiny

Ve školním roce 2022/2023 jsou žáci školní družiny rozděleni následovně:

1. oddělení – navštěvují žáci s registračním číslem:                                                                                                       

1 3 4 5 7 9 10 12 16 17
22 24 28 33 55 59 63 69 79 81
82 89 91 97 98          

(Pokračování textu…)

Pomůcky pro školní rok 2022/2023

Stravné se platí bezhotovostně převodem z účtu měsíc dopředu. Domluva u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 591 142 226.