Archiv měsíce: Srpen 2022

Rozdělení žáků do školní družiny

Ve školním roce 2022/2023 jsou žáci školní družiny rozděleni následovně:

1. oddělení – navštěvují žáci s registračním číslem:                                                                                                       

1 3 4 5 7 9 10 12 16 17
22 24 28 33 55 59 63 69 79 81
82 89 91 97 98          

(Pokračování textu…)

Změna cen stravného v MŠ

Od 1. 9. 2022 dochází ke zvýšení ceny stravného u dětí mateřské školy! V ZŠ zatím cena zůstává stejná.

Cena stravného od 1. 9. 2022

Mateřská škola

Základní škola
  ceny
  ceny
  do 6 let 7 – 8 let žáci 7-10 let 26 Kč
přesnídávka 11 Kč 13 Kč žáci 11-14 let 28 Kč
oběd 21 Kč 23 Kč žáci 15 a více let 30 Kč
svačinka 8 Kč 10 Kč    
 celodenní 40 Kč 46 Kč ostatní 84 Kč 

 

Pomůcky pro školní rok 2022/2023

Stravné se platí bezhotovostně převodem z účtu měsíc dopředu. Domluva u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 591 142 226.