Změna cen stravného v MŠ

Od 1. 9. 2022 dochází ke zvýšení ceny stravného u dětí mateřské školy! V ZŠ zatím cena zůstává stejná.

Cena stravného od 1. 9. 2022

Mateřská škola

Základní škola
  ceny
  ceny
  do 6 let 7 – 8 let žáci 7-10 let 26 Kč
přesnídávka 11 Kč 13 Kč žáci 11-14 let 28 Kč
oběd 21 Kč 23 Kč žáci 15 a více let 30 Kč
svačinka 8 Kč 10 Kč    
 celodenní 40 Kč 46 Kč ostatní 84 Kč