Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Rozdělení žáků do školní družiny

Ve školním roce 2022/2023 jsou žáci školní družiny rozděleni následovně:

1. oddělení – navštěvují žáci s registračním číslem:                                                                                                       

1 3 4 5 7 9 10 12 16 17
22 24 28 33 55 59 63 69 79 81
82 89 91 97 98          

vedoucí vychovatelka – Jana Klečková

2. oddělení – navštěvují žáci s registračním číslem:   

2 11 13 14 18 19 20 23 25 29
30 31 35 40 42 53 54 61 62 65
67 74 80 83 87          

vychovatelka – Anita Golková

3. oddělení – navštěvují žáci s registračním číslem:

15 34 39 41 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 57 64 70 71 72 73
84 85 90 95 96          

vychovatelka – Alena Klečková

3. oddělení školní družiny se nachází v budově B, v 1. patře, naproti MŠ.

4. oddělení – navštěvují žáci s registračním číslem:                                                                                                       

6 8 21 26 27 32 36 37 38 56
58 60 66 68 75 76 77 78 86 88
92 93 94              

Vychovatelka – Jana Jarošová

4. oddělení školní družiny se nachází v budově A, v prvním patře, v 6. A třídě.

Registrační číslo naleznete v emailu, který jste uvedli v přihlášce. Emaily byly zaslány v červnu. 

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka