Plán akcí na měsíc září

1. 9. 2022  Zahájení školního roku
13. 9. 2022 Třídní schůzky ve třídě Berušky, začátek v 16:00 
14. 9. 2022 Divadelní představení souboru Koloběžka – “Mokrá pohádka”, začátek pro děti ze tříd Berušky a Broučci v 9:00, začátek pro děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky v 10:15
14. 9. 2022 Třídní schůzky ve třídě Sluníčka, začátek v 16:30
15. 9. 2022 Třídní schůzky ve třídě Hvězdičky v 16:30
20. 9. 2022  Třídní schůzky ve třídě Broučci, začátek v 16:15 
2. pol. září  Den v přírodě pro třídy Broučci, Hvězdičky, Sluníčka, podrobné informace sdělí paní učitelky ve třídách prostřednictvím nástěnek v šatnách a umístěním plakátku na webu