Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Plán pro MŠ na měsíc leden

6. 1. 2023 návštěva v kostele, prohlídka Betléma – Hvězdičky od 9:00, Berušky od 9:30, Broučci od 10:00, Sluníčka od 10:30
16. 1. 2023  Divadlo Koloběžka – divadelní představení “Rodina Palečkovic”, začátek pro třídy Broučci a Berušky v 9:00, pro třídy Sluníčka a Hvězdičky v 10:15.
leden až únor Během ledna a února uspořádáme pro děti v rámci jednotlivých tříd Zimní olympiádu. Děti budou soutěžit v různých zimních sportech a disciplínách venku i ve třídě. Soutěže budou naplánovány podle aktuálního počasí vždy v dopoledních hodinách.