Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Plán na měsíc březen pro MŠ

   

6. 3. – 10. 3. 2023 Jarní prázdniny – omezený provoz v MŠ. Zájem o docházku vyznačí rodiče do tabulky umístěné v šatně. Děkujeme za její vyplnění
 16. 3. 2023 Promítání sférického kina – pro všechny třídy postupně během dopoledne v tělocvičně MŠ
27. 3. 2023 Divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký (pohádka především o bezpečnosti) pro třídy Broučci a Berušky (děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky uvidí tuto pohádku v měsíci dubnu)
30. 3. 2023 výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde se děti ze tříd Broučci a Berušky zúčastní edukačního programu „Vítání jara“. Děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky pojedou do Rožnova 3. 5. 2023 na edukační program „Obecná škola“    
konec března Den v přírodě “Přišlo jaro do Vsi” – datum (dle aktuálního počasí) a další podrobnosti sdělíme na nástěnkách ve třídách a na webu