Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Plán akcí na měsíc duben

5. 4. 2023 Divadelní představení souboru Divadélko Košatka, děti ho shlédnou v dopoledních hodinách.
6. 4. 2023  Velikonoční prázdniny – v MŠ omezený provoz, zájem o docházku v tento den, prosíme, zapište nejpozději do 4. 4. 2023 do archů v šatnách
25. 4. 2023 Divadelní představení ve školce – pohádka Dlouhý Široký a Bystrozraký pro děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky, začátek v 10:00
25. 4. 2023 Divadelní představení O Blýskavém Prasátku – výlet do Divadla loutek Ostrava pro třídy Broučci a Berušky, odjezd autobusem v 9:30. (děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky pojedou do Divadla loutek Ostrava v měsíci červnu)  
v průběhu dubna Den v přírodě – datum (dle aktuálního počasí) a další podrobnosti sdělíme na nástěnkách ve třídách a na webu  
27. 4. 2023 „Vítání jara“ – společná akce pro rodiče a děti ze ZŠ a MŠ, tvořivé dílničky, výstava prací. 16:00 – 19:00 ve vestibulu ZŠ.