Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ proběhne  9. 5. 2023  od 10. do 17.00 hodin v budově mateřské školy Nad Zámkem 497.

V mateřské škole na tel. č. 597 457 240 a 604 796 797 si můžete rezervovat čas zápisu. Mateřská škola musí přijmout děti narozené do 31.8.2020, které mají trvalé bydliště ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Ostatní děti přijme, pokud bude volná kapacita MŠ.  Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. K zápisu je nutno vyplnit tyto dokumenty: Žádost o přijetí, Evidenční list dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Všechny uvedené dokumenty si vyzvedněte v kanceláři MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy také najdete informace o tom, co dítě potřebuje při nástupu do mateřské školy, a zda je Vaše dítě připraveno na mateřskou školu. 

K zápisu se dostaví i rodiče, kteří žádají o přijetí svého dítěte do naší mateřské školy, a již loni u zápisu byli, ale jejich dítě z kapacitních důvodů nemohlo být ve školním roce 2022/2023 přijato.

Na všechny nové děti se moc těšíme!