Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Plán akcí pro mateřskou školu na měsíc květen

 

3. 5. 2023 Výlet do Valašského muzea v Rožnově p. R., edukační program “Obecná škola”. Pojedou děti ze třídy Sluníčka a Hvězdičky, odjezd v 10:00, návrat kolem třetí hodiny. Oběd a odpolední svačinku budou mít děti s sebou ze školy.
4. 5. 2023  Ukázka výcviku policejních psů na svahu před školkou v 9:00 – všechny třídy.
9. 5. 2023 zápis do MŠ v době od 10:00 do 17:00 v kanceláři v budově Nad Zámkem
10. 5. 2023 vystoupení dětí ze třídy Sluníčka na pásmu pro místní důchodce, bližší informace u paní učitelky ze třídy Sluníčka
16. 5. 2023 koncert ZUŠ pro děti v posledním ročníku MŠ – v 9:00 v hudebně
17. 5. 2023 děti ze třídy Berušky pojedou do Dětského světa ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Odjezd od školky bude v 8:15, návrat na oběd. Dopolední svačinku budou mít děti s sebou ze školky.  
18. 5. 2023 Focení dětí v posledním ročníku MŠ na tablo – během dopoledne  
18. 5. 2023 Besídka pro maminky a tatínky ve třídě Broučci   
27. 5. 2023 Obecní slavnosti – vystupují děti ze tříd Broučci, Hvězdičky a Sluníčka
30. 5. 2023 venkovní focení dětí ze tříd Sluníčka a Hvězdičky, zájem o focení, prosíme, zapište do archů v šatnách (děti ze tříd Broučci a Berušky se budou fotit venku 2. 6. 2023)
30. 5. 2023 Besídka pro maminky a tatínky ve třídě Berušky
Během měsíce května se uskuteční další Dny v přírodě, plakátky budou vyvěšeny včas na nástěnkách v šatnách a na webu školy.