Starší příspěvky

  • expand2020 (168)
  • expand2019 (142)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

2. třída

Úkoly na týden 19. – 23. 10.

Zdravím všechny. Předpokládám, že úspěšně pracujete sami a že vám všechno jde hladce. Ještě celý příští týden budeme v ČJ opakovat Abecedu, Slovo, věta, písmeno a Pořádek slov.

V M jsme se domluvili, že pomalu začneme číselnou řadu do 100 a orientaci v ní. To jsou ty kartičky, které jsme si ukazovali, jak si je máte připravit. Přibude vám psaní, protože jsem na něj ve čtvrtek zapomněla a samozřejmě budeme pokračovat ve čtení.

Přeji pohodové učení, kdybyste něco nestíhali, dotáhnete vše o prázdninách ten další týden. A doufám, že se v pondělí 2. 11. 2020 sejdeme všichni v naší třídě a učení přes počítač ukončíme.

PO 19. 10.

M

 – PS 25 – opravím ve škole

Vyrobit karty do 100 – ve složce mají kartičku se třemi okýnky na 100 a jednu kartičku jako př. na desítky. Posílám i výkresy na tyto kartičky. Prosím, narýsujte dětem, vystřihnou a napíší sami (velkým, čitelným přes celou kartičku). 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jednotky 0 – 9 si vezmou ze složky s číslicemi.

Pak dnes jen skládat desítky 0, 10, … – 100 a zpět, pak zkusit zpaměti a stačí.

ČJ

A – Najdi ve složce lístek  – i slovo židle – rozstříhej, seřaď a nalep do S – 2 – poslat – Z

PV – Pořádek vět – podepsaný list – odstřihni pohádku

O Budulínkovi, rozstříhej jen na řádky (věty). – Někteří mají, viď Marťo a jiní. Do S – 2 napiš nadpis

O Budulínkovi a správně vlep. Šikovní – bude i obrázek? Poslat – Z

PS – 9, 10 opravím ve škole

ČT – 26 – jen zopakuj – název básně, autora, knihu, sloka, verš, rým – ústně

  (Pokračování textu…)

Úkoly od 14. do 16. 10. 2020

Zdravím ze školy nucené domácí pecivály.

Ve škole jsme si připravili spoustu materiálů, aby se nemuselo zbytečně psát. Z domácí výuky jsem vyřadila PRV (zvládneme sami ve škole) a všechny výchovy. Víc výuku ořezat nemohu. Předpokládám, že vše je tvořeno jen na těch 8 pracovních dnů, proto máme materiály na opakování učiva jak z M, tak z ČJ.  Rodiče budete potřebovat minimálně, pracujte samostatně jako ve škole po zadání úkolů.  

Připomínám, že distanční výuka je povinná a musí být hodnocena. Způsob hodnocení bude zapsán za každý zadaný úkol takto:

  • Známkou Z
  • Splněno – nesplněno – S/N

A odevzdávání úkolů? Pokud budete vypracovávat do sešitů, oznámkuji až ve škole. Vypracování v PS z M taky stačí až přinést do školy. Jinak úkoly pošlou rodiče tak jak jsou zvyklí zminula tj. ofotit a poslat na tento email.

Posílám úkoly zatím do pátku.

středa 14. 10.

M – PS 21 dodělat, pokud jste nestihli ve škole a

PS 22 – Z

(Připomínám, jako ve škole:

V 1. cv. – po přečtení vyznačit modře a červeně důležitá čísla, uvědomit si,

co znamená slovo prodali. Znázornit – modrá, červená, vyznačit desítku a zeleně výsledek.

Ve 2. cv. – ve znázornění 2. řádku přebarvi červené kuličky na modré a dokresli do 15. Pak můžeš vyznačit o 7 méně.

Ostatní úkoly postupně počítej.)

ČJ – Najdi ve složce úzký proužek s prvním slovem Konvalinka – rozstřihej a poskládej podle abecedy, vlep do sešitu S – 2 – Z

Najdi ve složce papír A4 – věta: O prázdninách jsem chodil … – rodiče pošlou – S/N

ČT – 23 – přečti článek Borovice

(Pokračování textu…)