Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

2. třída

Úkoly na týden 9. – 13. 11. 2020

Už to tak vypadá, že se do školy jen tak brzy nedostaneme. Budeme muset tedy pokračovat ve výuce už nacvičeným způsobem. Doufám, že se vám nový způsob líbí.

Pro rodiče:

Chtěla jsem poprosit o vypracované úkoly. Připravím stavbu úkolů tak, aby bylo možné ve čtvrtek vše odevzdat a já je mohla v neděli zase vrátit zpět. Dám vědět, co máte do obálek vložit, rozhodně tam budou všechny vypracované listy, samozřejmě podepsané.

Předání uskutečníme stejným způsobem. Jen mé chození po vesnici a vybírání schránek se neosvědčilo.

Možnosti předávky obálek:

  • V pátek 13. 11. 2020 ve vestibulu školy do 12 hodin. Je nachystaná krabice.
  • Do mé domácí schránky, č. domu 398
  • K Aničce Zahradníkové – ona předá – je domluveno.

 PO 9. 11.

M

  1. Počítej po jednom do 100, s rodiči, náhodně střídat
  2. Nachystej si karty 0 – 9, 10 – 100, větší, menší, =

Chystej postupně a vkládej mezi čísla kartu větší, menší:

                              45    72

                              98    67

                              31    24

                            100    93 atd. 10 př.

  1. List – Okýnka s vynechanými čísly 0 – 100 – doplň a počítej nahlas
  2. PS 7
  3. Numerace PS 7/3 1. zelený rámeček a 1. žlutý rámeček

do M S –1(veverka)  (Pokračování textu…)

Úkoly na týden 2. – 6. 11. 2020

Do školy nás nepustili, a proto musíme nejméně do 20. 11. pracovat znovu stejným způsobem. Je mi jasné, že to není pro vás jednoduché. Snažte se ale práci rodičům co nejvíce zjednodušit a neztěžovat. Mají ještě spoustu jiných úkolů a pracovních povinností. Umíte pracovat sami a jste velmi šikovní. Vypracované úkoly z minulého týdne mne o tom přesvědčily. Až na malé výjimky jste všechno zvládli. Jen u některých z vás jsem sem tam nějaký vypracovaný úkol nenašla. A už teď (podle reakce rodičů) to bylo jen nedopatřením, což rychle vyřešíme.

V pondělí se spolu zkusíme spojit a alespoň se pozdravit. A podle možností budeme zkoušet pracovat i takto. Hlavně spolu už budeme muset probrat další pro vás nové neznámé učivo.

Pro rodiče:

Předně za děti moc děkuji. Vím jako vy, že je to náročná doba a vynasnažím se, abychom vše společně co nejlépe zvládli a děti tak neměly mezery ve vzdělání. O ně tu jde především. Samozřejmě nejde-li o zdraví. Za dosavadní vaši činnost, které zaslouží uznání, dovedu posoudit její náročnost, přijměte mé poděkování.

K úkolům:

Na obal jsem zapsala nesrovnalosti. Není potřeba úkoly, které doděláte, nebo jste našli, posílat okamžitě. Ukládejte vše do obálek a já se zase ozvu. Chci upřesnit kontrolu vypracovaných úkolů. Vaše zpětná vazba mě informuje o tom, jestli děti pracují průběžně a jestli jednotlivé kvantum za den zvládají. Často se to z počítače ale nedá spravedlivě posoudit. Opravovat a v tomto okamžiku hlavně známkovat úkoly je pro mne mnohem výhodnější a spravedlivější, až mám-li vypracovaný úkol před sebou. Známky z distanční výuky zapíšu zase příště do žákovských knížek.

Věřím, že naše spolupráce bude úspěšně pokračovat i nadále. (Pokračování textu…)

Úkoly na týden 19. – 23. 10.

Zdravím všechny. Předpokládám, že úspěšně pracujete sami a že vám všechno jde hladce. Ještě celý příští týden budeme v ČJ opakovat Abecedu, Slovo, věta, písmeno a Pořádek slov.

V M jsme se domluvili, že pomalu začneme číselnou řadu do 100 a orientaci v ní. To jsou ty kartičky, které jsme si ukazovali, jak si je máte připravit. Přibude vám psaní, protože jsem na něj ve čtvrtek zapomněla a samozřejmě budeme pokračovat ve čtení.

Přeji pohodové učení, kdybyste něco nestíhali, dotáhnete vše o prázdninách ten další týden. A doufám, že se v pondělí 2. 11. 2020 sejdeme všichni v naší třídě a učení přes počítač ukončíme.

PO 19. 10.

M

 – PS 25 – opravím ve škole

Vyrobit karty do 100 – ve složce mají kartičku se třemi okýnky na 100 a jednu kartičku jako př. na desítky. Posílám i výkresy na tyto kartičky. Prosím, narýsujte dětem, vystřihnou a napíší sami (velkým, čitelným přes celou kartičku). 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jednotky 0 – 9 si vezmou ze složky s číslicemi.

Pak dnes jen skládat desítky 0, 10, … – 100 a zpět, pak zkusit zpaměti a stačí.

ČJ

A – Najdi ve složce lístek  – i slovo židle – rozstříhej, seřaď a nalep do S – 2 – poslat – Z

PV – Pořádek vět – podepsaný list – odstřihni pohádku

O Budulínkovi, rozstříhej jen na řádky (věty). – Někteří mají, viď Marťo a jiní. Do S – 2 napiš nadpis

O Budulínkovi a správně vlep. Šikovní – bude i obrázek? Poslat – Z

PS – 9, 10 opravím ve škole

ČT – 26 – jen zopakuj – název básně, autora, knihu, sloka, verš, rým – ústně

  (Pokračování textu…)

Úkoly od 14. do 16. 10. 2020

Zdravím ze školy nucené domácí pecivály.

Ve škole jsme si připravili spoustu materiálů, aby se nemuselo zbytečně psát. Z domácí výuky jsem vyřadila PRV (zvládneme sami ve škole) a všechny výchovy. Víc výuku ořezat nemohu. Předpokládám, že vše je tvořeno jen na těch 8 pracovních dnů, proto máme materiály na opakování učiva jak z M, tak z ČJ.  Rodiče budete potřebovat minimálně, pracujte samostatně jako ve škole po zadání úkolů.  

Připomínám, že distanční výuka je povinná a musí být hodnocena. Způsob hodnocení bude zapsán za každý zadaný úkol takto:

  • Známkou Z
  • Splněno – nesplněno – S/N

A odevzdávání úkolů? Pokud budete vypracovávat do sešitů, oznámkuji až ve škole. Vypracování v PS z M taky stačí až přinést do školy. Jinak úkoly pošlou rodiče tak jak jsou zvyklí zminula tj. ofotit a poslat na tento email.

Posílám úkoly zatím do pátku.

středa 14. 10.

M – PS 21 dodělat, pokud jste nestihli ve škole a

PS 22 – Z

(Připomínám, jako ve škole:

V 1. cv. – po přečtení vyznačit modře a červeně důležitá čísla, uvědomit si,

co znamená slovo prodali. Znázornit – modrá, červená, vyznačit desítku a zeleně výsledek.

Ve 2. cv. – ve znázornění 2. řádku přebarvi červené kuličky na modré a dokresli do 15. Pak můžeš vyznačit o 7 méně.

Ostatní úkoly postupně počítej.)

ČJ – Najdi ve složce úzký proužek s prvním slovem Konvalinka – rozstřihej a poskládej podle abecedy, vlep do sešitu S – 2 – Z

Najdi ve složce papír A4 – věta: O prázdninách jsem chodil … – rodiče pošlou – S/N

ČT – 23 – přečti článek Borovice

(Pokračování textu…)