Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

3. B

Úkoly 22. 6. – 26. 6. 2020

A jedeme do finále, děkujeme všem dětem i rodičům za trpělivost a spolupráci. Ohledně vysvědčení sledujte web školy, případně své mailové adresy, kde budou informace, které se mohou ještě změnit.

Pondělí

ČJ: – procvičujte pády podstatných jmen online – super je tetris i rozřazovačka

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady

Čtení:  – čtěte cokoliv, svou knihu, časopis

M:  – učebnice str. 124/1 ústně (návod – červeně pod cvičením), cv. 4 písemně – 2 sloupce

AJ:  – učebnice str. 56 – 57 – příběh, přečíst, přeložit (Pokračování textu…)

Úkoly pro žáky 3. tříd na dny 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí

ČJ: – uč. str. 70 opiš žlutý rámeček do sešitu – pád podstatných jmen, vypiš pádové otázky – naučit

Čtení: – čítanka str. 152 přečíst, otázky za textem ústně

M: – učebnice str. 120/zopakovat násobky 8, cv. 39, 41 ústně, 40 písemně i se zkouškou

AJ: – učebnice str. 55/3 – přečíst, přeložit, cv. 4 písemně do English (jen o Jane a Margit) (Pokračování textu…)

Úkoly 8. 6. – 12. 6. 2020

Pondělí

ČJ: učebnice str. 68 opiš žlutý rámeček do sešitu – rod podstatných jmen

  • 68/1 a – písemně

Čtení: čítanka str. 150 přečíst, otázky za textem ústně

M:  učebnice str. 118/28, 30 ústně, 29 písemně

AJ:  dokončit PS str. 53/5, 6, slovíčka 21. lekce (Pokračování textu…)

Úkoly 1. 6. – 5. 6. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 65 –  přečíst o částicích, cv. 1 písemně (podtrhni částice), a, b – ústně

Čtení: – čítanka str. 144 – 146 přečíst

M: – učebnice str. 115/16, 18 – ústně, 17 – písemně

AJ: přelož do sešitu English: Já mám krátké vlasy. On má černé oči. My máme nové auto. Oni mají dlouhé nohy. Ty nemáš tři uši. Ona nemá černé oči. Vy nemáte čtyři ruce. (Pokračování textu…)

Úkoly 25. 5. – 29. 5. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 64 – ústně přečíst o předložkách, cv. 1 ústně

Čtení: – čítanka str. 143 přečíst, 143/1, 2 ústně

M: – učebnice str. 112/3, 4, 5 ústně, 113/6 písemně

AJ: nakresli do English příšerku (různý počet očí, uší, nosů, rukou apod., nezapomeň vybarvit) (Pokračování textu…)

Úkoly 18. 5. – 22. 5. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 62/ 5,6 – ústně, procvičujte slovní druhy:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy

https://www.mojecestina.cz/article/2016080201-test-urcovani-slovnich-druhu-3

Čtení: – čítanka str. 141 přečíst, 141/1 písemně

M: – učebnice str. 110/23 písemně

AJ: učebnice str. 52/1, 2 – u cv. 2 je důležité si zapamatovat, že u 3. os j. č. (he, she, it) je vždy has got, zkrácený tvar ´s got, zápor has not got, hasn´t got (poslech pošlu) (Pokračování textu…)

Úkoly 11. – 15. 5. 2020

Pondělí:

ČJ :   zopakuj si číslovky str. 60/3, vylušti str. 60/5 – cv. a) písemně

Čtení:  str. 135–136, ústně úkoly za článkem

M:  str. 109/12, 13 ústně, cv. 14 poslední 3 sloupce písemně

AJ:  PS str. 51/5, 6

(Pokračování textu…)

Úkoly 4. 5. – 7. 5. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 59/ cv. 3 – z hádanek vypiš:

zájmena:
podstatná jména:
přídavná jména:

Čtení:  – čítanka str. 133 – 134 přečíst

M:  – učebnice str. 107/ 31 – 33 ústně

AJ: U str. 21/6, vyber si jednoho a popiš do sešitu a pošli (poslech pošlu)

(Pokračování textu…)

Úkoly 27. 4. – 30. 4. 2020

Pondělí
ČJ: – učebnice str. 58/ cv. 3 – písemně (napiš jen přídavná jména)
Čtení: – čítanka str. 131 – 132 přečíst, 132/2 ústně
M: – učebnice str. 105/ 19, 20, 21 ústně,
– str. 105/22 písemně
AJ: poslech cv. 1, 2/50 učebnice (poslechy pošlu na vaše emaily)

(Pokračování textu…)

Úkoly 20. 4. – 24. 4. 2020

Pondělí:

ČJ : –      Zapiš si do sešitu: Vlastní jména osob i zvířat píšeme s velkým počátečním písmenem (jména osobní).

  • učebnice str. 57/8 – vypiš jména osob, odpověz ústně na otázky

Čtení:  – čítanka str. 128 – 129 číst, ústně odpovědět na otázky za textem

M:  – učebnice str. 100/cv. 30 písemně, str. 103/1, 2, 3 – ústně

AJ: učebnice str. 48-49 přečíst a přeložit, pokud budete potřebovat pomoct, pište na mail (Pokračování textu…)