Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

4. třída

Úkoly 22. – 26. 6.

Pondělí

Přírodověda

 • Prohlédni si v učebnici obrázek na straně 67.
 • Přečti si text na straně 68.
 • Do sešitu zapiš nadpis Rostliny a živočichové potoků a řek, opiš žlutý rámeček na straně 68.
 • Odpověz ústně na otázky ze strany 69.

Matematika

 • Do sešitu vypočítej 149/1, 4.

Český jazyk

 • Uč. s. 89, cv. 1, 1a), 2 – ústně

(Pokračování textu…)

Úkoly pro žáky 4. třídy na dny 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí

Přírodověda

Prohlédni si v učebnici na s. 62 a 63 obrázek k učivu Ekosystém rybník a s pomocí seznamu na s. 62 pojmenuj vyobrazené rostliny a živočichy.

Do sešitu napiš nadpis Ekosystém rybník a namaluj a pojmenuj alespoň 3 živočichy a 3 rostliny ze s. 62 a 63.

Přečti si v učebnici s. 64.

Český jazyk

Přečti si v uč. na s. 88 žlutý rámeček, přepiš do sešitu školního (neposílej).

Vypracuj do sešitu školního v uč. na s. 88 cv. 3. Pošli.

(Pokračování textu…)

Úkoly 8. 6. – 12. 6.

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo na stránkách 58 a 59.
 • Přečti si v učebnici strany 60 a 61.
 • Do sešitu opiš žlutý rámeček ze strany 61.

Matematika

 • Do školního sešitu vypočítej 124/4

Český jazyk

 • Mluvnice – uč. s. 87, cv. 1 ústně, žlutý rámeček přečti, nauč se, přepiš do sešitu školního (neposílej).

(Pokračování textu…)

Úkoly 1. – 5. 6.

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo na straně 56 a 57.
 • Přečti si strany 58 a 59.
 • Ústně odpověz na otázky v textu.
 • Do sešitu zapiš oranžový rámeček na s. 59.
 • Představ si, že sis koupil akvarijní rybičky. Namaluj jim do sešitu akvárium a umísti do něj rybičky J

Český jazyk

 • Zopakuj si, co vyjadřují slovní druhy (ústně) uč. s. 86
 • Urči tyto slovní druhy (můžeš označit čísly) – písemně
  • nad, měsíc, ať, štěkat, spravedlivý, já, pátý, pětka, silně, protože, mňau, myš, hezky, my, baf

Matematika

(Pokračování textu…)

Úkoly 25.5. – 29.5

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo Rostliny v okolí lidských obydlí na s. 54 a 55.
 • Vypracuj pracovní list 1.
 • Přečti si v učebnici text o živočiších v okolí lidských obydlí na stranách 56 a 57.
 • Zkus ústně odpovědět na otázky označené sovičkou a na otázku označenou VI.
 • Najdi si obrázek kachny divoké, porovnej ho s obrázkem kachny domácí v učebnici. Rozdíly napiš do sešitu a kachničky namaluj J

Český jazyk

K uvedeným slovům doplň vhodná synonyma (slova podobného významu): vysadit, sad, sesbírat, živočich, smetí, členit, umělá hmota, bránit. Poslat e-mailem.

Zvíře – Odpadky –
Zasadit – Posbírat –
Park – Plast –
Chránit – Třídit –

(Pokračování textu…)

Úkoly 18.5 -22. 5.

Pondělí

Přírodověda

 • Přečti si v učebnici s. 54 a 55.
 • Nauč se dělení zeleniny na s. 55.
 • Do sešitu zapiš žlutý rámeček na s. 55.

Český jazyk

 • učebnice str. 50, cv. 8 (poslat), str. 50, cv. 8a – ústně

(Pokračování textu…)

Úkoly 11. 5.-15. 5.

Pondělí

Matematika

 • V učebnici na s. 107 cv.1 si zopakuj, jak čteme a zapisujeme čísla do milionu.
 • Do sešitu vypracuj 107/2,3.

Český jazyk

 • Opakování uč. str. 22, cv. 2, písemně, poslat.

(Pokračování textu…)

Úkoly 4. 5.-7. 5

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si rostliny a živočichy ekosystému louka v učebnici na s. 46-49.
 • Vypracuj pracovní list louka (poslední úkol u rostlin, označený kytičkou, je dobrovolný).

Český jazyk

 • Ústně učebnice s. 83, cv. 4 a s. 84 cv. 7

Úterý

Angličtina

Český jazyk

 • Učebnice s. 19, cv. 3 – napiš do školního sešitu

Středa

Vlastivěda

Do sešitu zapiš odpovědi na otázky z učebnice na straně 23. Odpovídej celou větou.

Čtvrtek

Český jazyk

 • Ústně slohové cvičení – učebnice s. 85, cv. 2, 2 a, 3, 3a

Matematika

 • Do školního sešitu vypočítej úlohy 104/34, 37

Úkoly 27. 4. – 30. 4.

Pondělí

Matematika

Do školního sešitu překresli tabulku (nebo přepiš příklady) 104/33 (Pro připomenutí: 8×13= 8×10+8×3=80+24=104)

Český jazyk

Učebnice str. 51, cvičení 11 – ústně  (Pokračování textu…)

Úkoly 20. – 24. 4.

Pondělí

Matematika

Do školního sešitu spočítej v učebnici 101/5, 6, 8

Angličtina

 • Zopakuj si slovíčka Unit 17, 18 a 19.
 • V učebnici na straně 50 se nauč číst a překládat cvičení 1.
 • V pracovním sešitě doplň cvičení 3 na straně 51.

Český jazyk

Urči rod a vzor podstatných jmen:

Host –

Kniha –

Těsto –

Zámek –

Kytice –

Pole –

Učitel –

Báseň –

Koště –

Kašel –

Propast –

Dříví –

Starosta –

Porotce –

(Pokračování textu…)