Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

5. A

Úkoly na dny 22. 6. – 26. 6. 2020

Pondělí

Čj – Do sešitu napiš nadpis Příslovce, opiš z uč. str. 120 žlutý rámeček, nauč se.

Aj – Napiš slovíčka 25. lekce, str. 67/5.

Čt – Přečti si text str. 154 – 156.

M Tento týden už se matematicky naladíme na blížící se prázdniny 😊

        Na stránkách matika.in si zkuste záhadné sčítání. (Pokračování textu…)

Úkoly pro žáky 5. tříd na dny 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí

Čj – Uč. str. 113, do sešitu napiš nadpis Druhy číslovek a opiš oranžový rámeček, nauč se názvy druhů číslovek, na co odpovídají a alespoň 2 příklady u každého druhu, str. 113/2 ústně podle zadání.

Aj – Napiš slovíčka 24. lekce – Uč. str. 64/3, nauč se, Uč. str. 64/1,2 ústně.

Čt – Přečti si text str. 150 – 151.

M Tento týden pokračujeme se zlomky😊

        Vypracuj: 125/21, 22,

                           str.125 – přečti a opiš růžový text pod cv.23 (Pokračování textu…)

Úkoly na dny 8. 6. – 12. 6. 2020

Pondělí

Čj – Uč str. 108/3 ústně – doplň vhodné tvary zájmena náš, váš z oranžové tabulky.

Aj – Zopakuj si slovíčka 23. lekce, Uč str. 62/2 ( pracuj s tabulkou str. 62/1 – máš ji vytvořenou v sešitě ), vyber si 2 děti a napiš o nich podobný text jako o Mirkovi, pošli mailem, vyhodnoť si miniportfolio PS str. 55/5.

Čt – Přečti si text str. 132 – 134.

M -Tento týden nás čekají opět zlomky😊

        Vypracuj: 124/12, 13     

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny 1. 6. – 5. 6. 2020

Pondělí

Čj – Přečti si první modrý rámeček str. 106, 106/10 ústně, nevypracovávej úkol a), přečti si druhý modrý rámeček str. 106, 106/11 – 5 vět písemně – pošli mailem, nevypracovávej úkol a).

Aj – Zopakuj si slovíčka 23. lekce, PS 62/1 doplň písmena a spoj slova se správnou zemí na mapě, pošli mailem.

Čt – Pokračuj v mimočítankové četbě, nezapomeň vyplnit čtenářskou kartu.

M Tento týden nás čeká vzpomínání na zlomky (koukni na video, je tam i něco navíc, ale toho se neboj) a co s nimi umíme😊

Vypočítej: 123/1 (pro usnadnění si můžeš přepsat tabulky do sešitu)

                    123/3 (Pokračování textu…)

Úkoly na dny 25. 5. – 29. 5. 2020

Pondělí

Čj – Přečti si modrý rámeček str. 105, str. 105/7 ústně.

Aj – PS str. 61/4 doplň informace, pak napiš ve větách ( jméno, datum narození, adresa, tel. číslo – můžeš si vymyslet, rodina, zvířátko – jaké, barva, oblíbené jídlo, nápoj, vyučovací předmět – mám rád(a), nemám rád(a), oblíbené oblečení, schopnosti – umím, neumím, volnočasové aktivity, nejlepší kamarád(ka).

Čt – Přečti si text str. 122, 123.

M – Tento týden budeme procvičovat učivo z minulého týdne a pak si opět připomeneme početní operace s čísly😊

 Vypočítej 118/13 (pro usnadnění si přepiš tabulku do sešitu)

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny 18. 5. – 22. 5. 2020

Pondělí

Čj – Zopakuj si oranžovou tabulku skloňování zájmen na str. 103, do sešitu vypracuj ze str. 104/4  (pomůže ti tabulka na str. 103), nevypracovávej úkol a), pošli mailem.

Aj – Zopakuj si slovíčka 20., 21., 22. lekce, PS 60/1, nejprve si vyplň svůj diář, pak napiš, co budeš dělat v jednotlivých dnech, nezapomeň na vazbu pro budoucí čas – I am going to…. Pošli mailem.

Čt – Pokračuj v mimočítankové četbě.

M Tento týden nás čeká nejen opakování, ale i vzpomínání na starší učivo, které už jsme naťukli dříve😊

        Koukněte na video o aritmetickém průměru a zkuste si vzpomenout, co to vlastně je a jak se počítá. Na stránkách websnadno.cz si zkuste ověřit, jak Vám to jde. (Pokračování textu…)

Úkoly na dny 11. 5. – 15. 5. 2020

Pondělí

Čj – Dnes budeme pokračovat v zájmenech. Zopakuj si druhy zájmen ( tabulka str. 102 ) a zkus si ústně doplnit ze str. 102 cv.2.

Aj – PS str. 58/1, podle vzorové věty napiš, co jednotlivé osoby budou dělat – nezapomeň na vazbu going to ( prohlédni si vždy obrázek ). Do rámečku nakresli svůj obrázek a napiš podobné věty o sobě.

Čt – Pokračuj v mimočítankové četbě.

M Tento týden budeme opět opakovat, co už umíte😊

        Vynásob písemně – str. 112/12.

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny 4. 5. – 7. 5. 2020

Pondělí

Čj –  str. 101 /3 opiš do sešitu, podtrhni zájmena, nevypracovávej úkol b), pošli mailem

Aj – do sešitu Vocabulary si napiš nadpis Budoucí čas pomocí be going to – otázka a opiš tento zápis:

  • otázku tvoříme přehozením podstatného jména (zájmena) a slovesa (is, are), např.: He is packing his suitcase. Otázka: Is he packing his suitcase?
  • odpověď je stručná: Yes, he is. No, he isn´t.
  • pozor: What are you doing? (Co děláš?), odpovím:  I ´m packing my suitcase. (Já si balím kufr.)

Čt – přečti si na: https://basnicky-basne.peoplelovepeople.com/cs/pro-maminku/prvni-dopis-mamince-_-jaroslav-seifert/2-55-23172 básničku o mamince a napiš do sešitu 2 – 3 větami, co autor v básničce píše, pošli mailem

M Tento týden nás čeká opakování všeho, co už umíte, takže by to pro žádného z vás neměl být problém – podle vypracovaných úkolů, které mi zasíláte 😊

112/10, 11 + na stránkách matika.in si zkus ABCD

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny 27. 4. – 30. 4. 2020

Pondělí

Čj – str. 99/5 do sešitu napiš správně přísloví, vypiš slovesné tvary a urči u nich osobu, číslo, čas, způsob

Aj – V pracovním sešitě vypracuj str. 57/3: co budeš nebo nebudeš dělat o dalším víkendu. Na řádky piš I´m going to (já budu) nebo I´m not going to (já nebudu).

Čt – Pokračuj v mimočítankové četbě

M Minulý týden jste usilovně počítali, a tak si dnes dáme trochu změnu a zabloudíme i do finanční matematiky.  Do její problematiky vás uvede pan Liška, který vám popíše vznik peněz a jak se chovat, abyste v budoucnu nespadli do dluhů 😊

Dějiny peněz, Finanční gramotnost

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny 20. 4. – 24. 4.  2020

Pondělí

Čj – str. 98/1 přečti si úryvek, do sešitu Čj – Š vypracuj úkoly e), f), g), i), j). U úkolu j) najdi alespoň 3 přídavná jména a urči jejich druh.

Aj – projdi si v učebnici zelený rámeček 56/2, přepiš jej do sešitu Vocabulary, vypracuj v pracovním sešitě 56/1 podle následujícího vzoru: obr. 1 sleep in a tent, dále tedy použij sloveso z 1. řádku a doplň vhodné slovo z 2. řádku podle obrázku

Čt – přečti si znovu úryvek v uč. Čj 98/1, vypracuj do sešitu úkoly a), b), c)

M str. 109/15, 16(pozorně čti zadání, pro některé může být záludná)

        str. 109/17

(Pokračování textu…)