Starší příspěvky

 • expand2021 (104)
 • expand2020 (187)
 • expand2019 (145)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

školní rok 2019/2020

Výuka v době koronaviru

Školní výuka doby koronavirové probíhá v omezeném rozsahu ve třídách na prvním i druhém stupni naší školy. Ostatní žáci pracují distančně, tedy na dálku. Foto

Odpolední činnosti našich žáků

Provoz školní družiny neboli odpoledních činností sice neprobíhá tak, jak jsme byli zvyklí, ale žáci si čas strávený se spolužáky umí užít stejně jako za normálního provozu před koronavirem. Máme v provozu celkem tři skupiny odpoledních činností. Žáci mají k dispozici hry i hračky, deskové hry či stavebnice. Tvoří, vyrábí, malují, modelují, stříhají a provádí mnoho jiných rukodělných činností, které rozvíjí jemnou motoriku, představivost, vnímaní i myšlení. Když počasí dovolí, chodíme ven, kde žáci hrají různé pohybové a míčové hry, nebo si užívají volnou hru. Žáci hrají stolní tenis, nebo cvičí relaxační cvičení s prvky jógy pro děti. (Pokračování textu…)

Konec školního roku 2019/2020 – aktualizace

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,

letošní školní rok ukončíme v úterý  30. 6. 2020.

Za příznivého počasí slavnostním zakončením a předáním vysvědčení  před budovou školy, v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy:

 • v 8 hodin 1. stupeň,
 • v 9 hodin 2. stupeň (6. – 8. třídy)
 • v 10 hodin žáci 9. třídy

Oběd pro žáky školy poslední den nebude. 

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Srdce s láskou darované – dorazily ceny

Dne 12. 6. nám byly předány ceny za zapojení a umístění naši práce do projektu.

Paní Bergerová z firmy OPTYS přinesla našim žákům ceny. Z důvodu karantény se bohužel nekonalo slavnostní předání cen v Poslanecké sněmovně v Praze. Zúčastnění žáci školní družiny se mohou těšit na předání cen v den vysvědčení. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli, že dárky věnované nám organizátorům (p.učitelce Stejskalové a Chrástkové) s radostí předáme mamince pána Paličky a snad ji opět vykouzlíme úsměv na tváři. Foto

Výtvarná soutěž Ples očima dětí

Jak si představují ples děti? Co by na něm nemělo chybět, jak by se měli lidé obléknout nebo jaká je správná atmosféra k tanci?

Naši žáci si na tyto otázky odpověděli v hodinách výtvarné výchovy a pracovní činnosti. Měli návštěvníkům školního plesu, který se konal 21. února, představit, jak má správný bál či ples vypadat. Během února se tak především vestibul, chodby a školní jídelna proměnila v prostor plný módních návrhů, masek či výtvorů přímo dýchajících plesovou atmosférou. (Pokračování textu…)

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na metodiku vydanou MŠMT „Postup při hodnocení žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020“, stanovuje ředitelka školy tyto závazné pokyny pro závěrečné hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020.

Pokyny zohledňují skutečnost, že průběh II. pololetí školního roku 2019/2020 byl výrazným způsobem ovlivněn „vyšší mocí“ a není tedy žádoucí, aby hodnocení učitelů mělo negativní vliv na realizované závěrečné hodnocení žáků. (Pokračování textu…)

Nové číslo Dušanových zápisků je tady!

A není to jen tak obyčejné číslo. Redaktoři ho totiž psali, tvořili, vymýšleli, kreslili a fotili z domova. Nebyla to jednoduchá práce, a proto jim patří velké poděkování. 
Vás čtenáře ale jistě zajímá, jak se nové číslo dostane až k vám domů. Od pondělí 8. 6. se bude nové číslo ve škole rozdávat. Vy, kteří do školy přijdete, nezapomeňte požádat redaktory ve své třídě o nový výtisk. Můžete zkusit také zaklepat na kabinet speciálního pedagoga, Dušan na vás bude čekat i tam.
A pokud jsou mezi vámi čtenáři, kteří se do školy nechystají, požádejte některého ze spolužáků nebo kamarádů, aby vám jedno číslo přinesl. Budeme ho totiž rozdávat opravdu jen ve škole. 
Dušan se s vámi tímto číslem v letošním školním roce loučí a přeje krásné prázdniny.
Mgr. Veronika Chrástková

Návrat žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 mohou do škol dobrovolně docházet taky žáci II. stupně. Dle doporučení Ministerstva školství se jedná o možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit

Cituji: Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

V naší škole budou aktivity probíhat od 9 do 11 hodin dle prostorových podmínek takto:

 • pondělí  – 6. třída
 • úterý – 7. třída
 • středa – 8. A a 8. B
 • čtvrtek – 9. třída

Žáci budou rozděleni do 15členných skupin a budou pro ně zajištěny konzultace v hlavních předmětech. Bližší informace byly rozeslány přihlášeným žákům. Oběd  pro žáky z hygienických a prostorových důvodů nebude zajištěn. (Pokračování textu…)

Návrat žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

děkuji vám za vyplnění dotazníků pro návrat žáků I. stupně a rovněž vám děkuji za domácí vzdělávání svých dětí. Moc si toho vážíme. Pro vaši informaci: do školy 25. 5. 2020 nastoupí 74 dětí I. stupně, což je 53,2%.

Organizace vzdělávání:

Cesta do školy:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Příchod ke škole 7:20 – žáky ve skupině vyzvedne vyučující. V pondělí 25. 5. odevzdají žáci vyplněné čestné prohlášení potvrzené zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení nebudou vpuštěni do školy. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si čestné prohlášení vyzvednout na nádvoří obecního úřadu v době úředních hodin.

(Pokračování textu…)

Dobrovolná účast žáků 9. tříd

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 mohou do škol docházet žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

V naší škole bude v pondělí, středu a pátek probíhat výuka v 1,5 hodinových blocích zaměřena na český jazyk a matematiku. Bližší informace byly zaslány zákonným zástupcům do emailu i portál Komens v Bakalářích.

Čestné prohlášení

Yvetta Kunzová, ředitelka školy